Referent a les actuacions i activitats en matèria de Prevenció Riscos i Salut Laboral

Presentació del qüestionari a implantar en el CME en matèria de Riscos psicosocials. L‘Administració engegarà l’avaluació de Riscos Psicosocials passat el període estival i es començarà en la regió Policial del Camp de Tarragona. Si hagués una elevada participació i acceptació per part dels treballadors a l’hora de realitzar aquesta avaluació, això donaria peu a implementar-ho a tot el territori.

Les revisions mèdiques d’enguany segueixen el seu curs i tot que hi ha un increment de sol·licituds respecte a anteriors anys, les xifres no són suficientment atractives donat el volum de treballadors que formen la empresa.

L’Administració té compromís ferm perquè tot aquell treballador major de 55 anys que tingui voluntarietat de no realitzar torn de nit serà respectat, tal com indica l’acord gov/26/15 del 24 de febrer, signat entre la D.G.P. i sindicats representants del CME.

L’Administració presenta una proposta de protocol d’assetjament psicològic i laboral, per implantar. La part social disposa de 15 dies per presentar esmenes.

Referent a l’equipament, material i la uniformitat de la D.G.P

Amb l’arribada de l’estiu, ha succeït el que va sent una tònica any rere any: les condicions de climatització referents a les temperatures en diferents llocs de treball (Mataró, Blanes, La Bisbal, Sant Feliu, Arenys i de molts altres). Des de l’Administració comenten que el manteniment i substitució de material de climatització/aires condicionats estava previst i contemplat en partida pressupostària fins al 2020. L’aplicació del 155 va fer que algunes d’aquestes partides quedessin sense efecte. És ara que torna a funcionar la secretaria General d’Infraestructures que la maquinària es torna a engegar (licitacions). Els temes es van solucionant tan aviat com es pot i en la mesura del que és possible.

Hi ha diverses actuacions a realitzar en diferents centres de treball, com l’ABP de Banyoles o ABP de Cervera. S’han solucionat les deficiències de l’espai d’entrenament dels GEIS en el complex Egara.

Altres qüestions:

L’Administració es compromet a reactivar la instrucció d’adaptació de llocs de treball. La dilatació en el temps i forma a l’hora d’atorgar una adaptació de lloc de treball, en algunes ocasions deixa en una clara indefensió a aquell treballador a qui se li dictamina una adaptació de lloc de treball.

Es vol crear una comissió per a la dona que faci menció a tot el que l’afecta en el seu àmbit laboral.

 

Descarrega’t el PDF: RESUM DEL DARRER CSSL CELEBRAT EL PASSAT 29 DE JUNY 2018