Avui 18 d’octubre de 2018, ha estat publicat al DOGC número 7729 el Decret Llei 5/2018 de 16 d’octubre, pel qual es fa públic al diari oficial corresponent, l’acord d’increments retributius i el pagament del 100% de les retribucions des del primer dia en els casos d’incapacitat temporal sigui pel precepte que sigui.

Així doncs, recordar-vos que les millores són:

INCREMENTS RETRIBUTIUS

  • Nòmina Octubre: Aquest mes ja es veurà reflectit l’increment de l’1’75% del sou. Al marge d’aquest increment, es retribuiran la suma d’endarreriments dels mesos de juliol, agost i setembre d’aquest 1’75% mensual.
  • Nòmina Novembre: En aquesta nòmina s’efectuaran els pagaments dels endarreriments de l’1’50% mensual des de l’1 de gener fins al 30 de juny. (Tot i no tractar-se d’un increment retributiu, sinó una remuneració per treball efectuat, val a recordar que en aquest nòmina correspon fer efectiu l’abonament del dispositiu AGORA)
  • Nòmina Desembre: Actualització retributiva del 0’20% amb el pagament dels endarreriments d’aquests 0’20% des de l’1 de gener.

PAGAMENT DEL 100% DEL SOU A LES BAIXES

El Decret publicat avui regula que les Incapacitats Temporals, més conegudes com a baixes, seran retribuïdes al 100% des del primer dia, sigui pel precepte que sigui.

(En aquest aspecte, recordar que aquesta mesura entrarà en vigor demà mateix, 19 d’octubre de 2018, dia següent a la publicació d’aquest Decret, i en conseqüència, data d’aplicació atenent a la pròpia tipificació legal del propi Decret)

Com a treballadors ens sentim satisfets de les millores que poc a poc es van assolint, i les mostres de diàleg que anem constatant, però cal recordar-vos que:

No ens estan donant res! Ens estan retornant part del pres en el seu dia.

Des de l’SME entenem perfectament les dificultats de tot tipus dels últims temps, tant a nivell econòmic, com polític. Com a representants dels treballadors dels cos de moss@s d’esquadra, no defallirem en intentar per tots els mitjans lícits possibles, assolir el retorn de totes aquelles prestacions que ens van ser preses.

Descarrega’t el PDF: PUBLICAT DECRET INCREMENTS RETRIBUTIUS I PAGAMENT DEL 100% DE SOU A LES BAIXES