Aquest dilluns 22 d’octubre de 2018 s’ha celebrat una nova reunió de negociació entre els sindicats representatius i l’Administració.

Com a punt d’inici, se’ns ha informat que dels temes que es van tractar amb l’Administració en l’anterior reunió del 28 de setembre, s’han fet gestions amb el Departament d’Economia. La majoria d’aquests temes tenen incidència econòmica, motiu pel qual és des d’aquest departament d’es d’on cal començar a emprendre accions per arribar a millores econòmiques. Actualment, no s’han aconseguit novetats en les decisions d’aquest últim departament esmentat.

Respecte a d’altres funcions de més abast que el propi àmbit de mossos, han sorgit qüestions com la jubilació anticipada, i la Mesa General de la Funció Pública.

 

 • Jubilació anticipada: l’Administració ja ha fet un escrit de petició a la Secretaria del Estado de la Seguridad Social per tal que els informin en quin punt es troba la feina feta fins ara.
 • Mesa General de la Funció Pública: Sobre la participació dels mossos d’esquadra en aquesta Mesa, el departament ha fet un plantejament que no es vist amb bona mesura per part de Funció Pública.

Seguidament, s’han obert tres blocs de temes diversos a debatre:

1.  COMPROMISOS   PENDENTS

 • ÀGORA: Aquest dijous ens informaran en una reunió amb detall sobre aquest tema.
 • ELECCIONS 2017: D’allò que fa setmanes enrere ens van dir que al mes d’octubre es pagarien les compensacions per les eleccions del 21 de desembre de 2017, doncs finalment es retardarà el pagament als primers 10 dies de novembre.
 • Compensació de 8 euros per treball de 12 o més hores en cap de setmana:
  Abans de finals d’any 2018 pagaran un nou semestre d’aquesta compensació. A partir de 2019, es percebrà la retribució d’aquesta compensació de manera trimestral.
 • Nocturnitat: Ja s’està retribuint per aquest precepte des de novembre de 2017
 • Darrer tram equiparació bombers: S’està treballant per tal que s’inclogui en els pressupostos de l’any 2019. Creuen que no hi haurà cap mena de problema per què aquest tram sigui inclòs als pressupostos.

2. QÜESTIONS D’IMPACTE IMMEDIAT          

 • Excepcionalitat en el gaudiment d’AP’s: En casos que es pugui demostrar que s’han denegat diverses vegades els AP’s, es podria allargar el termini de gaudiment més enllà de l’any policial.
 • Aplicació de coeficients per canvi d’escamot: (Ara no s’apliquen) Sempre que aquest canvi d’escamot sigui per menys de 5 setmanes. És a dir, que no fos definitiu.
 • Obligació de planificar ja el romanent a inici de l’any policial.
 • Increment de l’import de les hores extraordinàries: Aquest fet determinen que vagi vinculat a canvi de reduir la bossa d’hores extres disponibles. L’import màxim que es posa sobre la taula per part de l’Administració son 20’25 euros l´hora diürna i 24’25 euros la nocturna.
 • Donar opció en el mòdul del premi per vinculació: És a dir, que enlloc de cobrar l’import de l’esmentat mòdul, es pogués gaudir de més dies de vacances.
 • Revisar instrucció de judicis per a poder disminuir el nombre d’ agents que son citats.
 • Compensació operativitat plena: Establir un 1% d’increment al complement específic proporcional al temps treballat (per exemple les baixes descomptarien). Quedarien fora d’aquest complement: segones activitats, adaptacions del lloc de treball, etc. Seria d’aplicació exclusiva a l’escala bàsica i intermèdia de USC, inclosa ARIC.)
 • Unificació Q5: Ofereixen que a partir del pròxim 1 de febrer, totes les varietats de quadrant de cinc setmanes, passin a ser el Q5 normal. Es a dir, ARIC, APEN, ARSET, etc., passarien a tenir un Q5 de 8’30h, enlloc de les 8 hores actuals. 

3. PLA DE REVISIÓ A MIG TERMINI  PENDENTS

Creació de grups de treball per tal de tractar:

 • Revisió retributiva del complement específic de tots els llocs de treball.
 • Pla carrera USC.
 • Revisió especialitats, sortida de les especialitats.
 • Revisió Decret de provisió.
 • Revisió de les bosses d’hores acumulades (establir possibles maneres de com es fa per què es puguin gaudir aquestes hores)
 • Revisió dels mecanismes d’avaluació PGA07.
 • Revisió del sistema d’atorgament de felicitacions i condecoracions.
 • Revisió del règim disciplinari (Sancions, rehabilitació)
 • Recuperació de drets perduts: Ens referim a tot allò que afecta a tots els servidors públics (FAS, AP’s, productivitat, pagues extres 2013 i 2014…

   Tot plegat, ens ho passaran als sindicats per escrit amb l’objectiu de poder fer les nostres valoracions i aportacions. Caldrà estar molt ATENTS!

 

La conclusió a la que arribem des d’aquest sindicat, és que ahores d’ara, el que ofereix l’Administració és insuficient.

Sempre Moss@s Esquadra

 

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ NEGOCIACIÓ SINDICATS I ADMINISTRACIÓ