Presenten temes els sindicats SAP, USPAC i SME.

 

AQUESTS SÓN ELS TEMES PRESENTATS PER AQUEST SINDICAT A LA REUNIÓ.

REGIÓ EN GENERAL

· SITUACIÓ ACTUAL DEL PLA DE SEGURETAT COMISSARIES RPP. NOVETATS.

Manifesten una reunió més, que en el seu dia es va elevar un informe amb les peticions a la Comissió Tècnica d’Investigació i Autoprotecció. De moment, l’única novetat al respecte és la licitació pel concurs publicat a finals de juliol, per les càmeres de seguretat i gravadores per a tota la RPP. Respecte a la possibilitat de, davant l’avaria en una de les tanques d’accés al pàrquing de comissaria Lleida, poder disposar ja de porta corredissa, es descarta l’opció, tot esgrimint que és la Comissió de Seguretat qui ha de donar el vistiplau.

· DÈFICIT EFECTIUS GLOBAL I CONSTANT EN LA PRÀCTICA TOTALITAT DE LLOCS DE TREBALL. AGENTS ACTUALS.

Són coneixedors de la situació fruit de la no incorporació de nous agents. Tot i això, atenent als paràmetres definits actualment, la RPP estaria a +30, donat que la cobertura establerta és de 860 agents, mentre que l’ocupació d’efectius és de 890. Tot plegat, una mostra més de l’engany de l’ocupació d’efectius. Baixem la cobertura i estem per damunt amb nombre d’efectius.

La realitat és que avui dia, es comptabilitzen molts efectius que no s’haurien de comptar i que la pràctica totalitat de llocs de treball de la RPP pateixen una greu manca de personal. L’altra veritat, que de sobrepassar el miler d’efectius el 2015, hem passat als 890 actuals.

Aquesta sí que és la crua realitat. Any rere any, dèficit d’efectius que es va incrementant.

· VALORACIÓ I ANÀLISI PER PART DELS CAPS DEL NOU HORARI IMPOSAT.

Ens sorprèn que després de la imposició d’un canvi d’aquest tipus, ni es pregunti, ni es valori, ni s’analitzi el resultat d’aquest, i únicament hagi estat l’SME qui hi ha aprofundit vers aquest afer.

Cap aportació dels assistents. I a la pregunta que formulava l’SME, la resposta per part del màxim comanament de la regió, va ser que el canvi realitzat, a escala operativa va molt bé i que no hi ha hagut, ni s’han detectat cap mena de queixa o anomalia al respecte una vegada iniciat.

Després d’incidir en el seu dia en què les formes no havien estat les correctes, una vegada aplicat el nou horari, des d’aquest sindicat incidim en informar que encara hi ha malestar generalitzat pel canvi en comissaries com Les Borges Blanques i Balaguer. Un malestar que en menys o més mesura també afecta en diferent grau a la resta de comissaries de la RPP.

L’SME exposa que en l’àmbit operatiu en llocs concrets de treball com poden ser el GAV i OAC, el nou horari ha generat situacions negatives pel ciutadà. A tall d’exemple, exposem que en franges horàries d’acabament de torn de tarda s’acumulin persones i no puguin rebre l’atenció correcta en el que seria un temps prudencial.

En casos com OAC, aquestes persones ja són ateses per torn de nit, amb menys efectius i amb altres càrregues de treball com tancaments d’atestats amb detinguts, violències domèstiques, etc.

Novament se’ns diu per part del cap RPP que operativament va tot perfecte i no hi ha anomalies.

· PERMISOS ASSUMPTES PERSONALS CONCEDITS % (MENSUAL/CAP DE SETMANA)

Després de la insistència que tenim en dir als efectius que si o si, facin sempre la petició per ATRI, sembla que poc a poc comença a tenir els seus fruits i l’engany estadístic de què quasi tot es dóna, es comença a revertir.

A la reunió del 4 d’abril d’aquest mateix any, se’ns informava que de 220 permisos demanats a gener i febrer, 218 havien estat acceptats. Ja informàvem que aquells resultats no s’ajustaven a la realitat. Queda clar que el vostre esforç s’està començant a notar.

Som coneixedors, que la culpa de tot plegat no és del company/a que està a planificació/suport, però cal ser conscients que no podem amagar la veritat i que la realitat de les denegacions de permisos per falta d’efectius en determinats torns, cal fer-la visible.

De gener a agost d’un total de 2.754 sol·licituds, 2.481 van ser concedides i 273 denegades, essent un 10’5% el percentatge de denegacions.

Les denegacions entre setmana se situen al 7’9% mentre que els caps de setmana pugen al 18,5%. Per tot plegat, us seguim emplaçant a que demaneu SEMPRE els permisos AP’s per ATRI.

· CONTINUEM AMB EL PROBLEMA PER TRASLLATS DE MENORS DE BARCELONA. POSSIBLE RECERCA DE SOLUCIONS.

Informem que de les informacions de les últimes reunions entre les quals hi havia: la revisió de protocols, trasllats en origen, etc., res de res. El problema segueix igual. Reconeixen que el problema continua existint i que abasta tot Catalunya.

Actualment, donades les circumstàncies actuals amb el tema d’efectius, és el Cap de Torn central qui decideix qui efectua aquell trasllat. Per la resta, URPAC i OAC assumeixen els recursos en les funcions documentals dels MENA.

· ESTIU 2018. PROBLEMES GENERALITZATS AIRES CONDICIONATS COMISSARIES.

Queda clar que cal una renovació en bona quantitat de màquines d’aires. Per part de l’administració, s’exposen els incidents succeïts, els quals ja eren coneguts per la majoria de sindicats. Administració ha informat de les actuacions que es van dur a terme. Actualment, Ponts estava fallant però el problema es resoldrà aviat.

Pel que respecta Cervera, després d’haver estat tot l’estiu amb portàtils refredadors, la màquina refredadora s’haurà de substituir. Des de l’SME s’informa de problemes amb aigua calenta en aquesta comissaria i ens manifesten ser-ne coneixedors i que buscaran solució.

· TEMA SOSTRES: TOT I ELS CONSTANTS AVISOS CONTINUEN CAIENT PER FALTA/INADEQUADA CONSERVACIÓ/OBSERVACIÓ CONDUCTES SISTEMES CLIMATITZACIÓ.

Aquest és un altre dels punts que reunió darrere reunió anem presentant. Manteniment n’és coneixedor. Malauradament, esperar i desitjar que el proper sostre a caure, no faci mal a ningú.

· NOVA CONCESSIÓ EMPRESA MANTENIMENT. Període concessió/ Queixes…

L’empresa és un servei extern del Departament d’Interior. Concessió efectuada mitjançant Llei 9/2017 de contractacions de servei públic. L’Actual contracte és d’1 de Maig fins a 31 de desembre.

S’exposen les incidències succeïdes a Tàrrega de les quals ja en tenien constància i des d’administració fan explicació de pautes perquè no es produeixin més errors.

· ESTAT ACTUAL REPOSICIÓ CADIRES.

Abans de l’estiu es van repartir per la RPP 48 cadires amb rodes i 55 cadires fixes. Estan a l’espera d’arribada de noves cadires sense poder determinar amb exactitud quantes.

LLEIDA

· NOMBRE MÍNIM D’EFECTIUS PER TORN AL SERVEI DE PORTA COMISSARIA.

Coneixedors del nombre mínim de la resta de comissaries de la RPP, la diferència rau a Lleida. En aquest aspecte, els mínims estandarditzats, varien en funció dels dies o torns. (Per raons de seguretat no ho fem públic. Si esteu interessats, ens ho feu arribar i us comentem)

· MILLORA TRACTE IGUALITARI EN ASSIGNACIÓ DE TORNS (Exemple: efectius que no acostumen a fer nits/distribució torns mati/tarda)

Tot i ser sabedors de la dificultat que comporta en moltes ocasions la gestió dels recursos humans disponibles, exposem que amb l’objectiu d’intentar cercar més igualtat, els efectius que no acostumin a fer nits, tinguin una distribució horària de torns més igualitària entre ells.

Pel que respecta als efectius que si fan nits, el cap de la RPP exposa que les nits incorporades de més com a romanent, com màxim són quatre.

· LABORATORI CIENTÍFICA. FI OBRES I POSADA EN FUNCIONAMENT.

Les obres estan finalitzades de fa mesos. Fetes les comprovacions de volums d’aire han de canviar la màquina del sistema de ventilació del laboratori.

· POSSIBLES AMPLIACIONS COMISSARIA LLEIDA. (Mòduls adjunts…)

Donada la rellevància i importància que des de la RPP es va donar en el seu dia pel cas de possible ampliació a Mollerussa mitjançant la ubicació d’uns mòduls, tot i no ser possiblement l’opció més adequada, podria ser una qüestió a tenir present davant la falta d’espai a les dependències de Lleida.

ALTRES COMISSARIES

· CERVERA: REFORMES AMPLIACIÓ VESTIDORS FEMENINS. NOVETATS.

Després d’anys d’exposar-ho, fins i tot d’haver iniciat revisions i tràmits on el problema existent era la mobilitat del búnquer… actualment sembla que aquesta obra tan necessària està més a prop i pendent d’autorització, per posterior inici d’obres.

· MOLLERUSSA: SITUACIÓ ACTUAL DE LA POSSIBLE AMPLIACIÓ DE DEPENDÈNCIES.

Davant la demora en l’inici de la possible nova construcció de nova comissaria, hi ha 2 projectes elevats a l’espera de possible aprovació. Es tractaria d’una ampliació de l’actual comissaria mitjançant mòduls per poder treballar amb tots els serveis d’una ABP.

· BALAGUER: ANÀLISI PROPOSTA POSSIBLE AMPLIACIÓ OAC.

Des d’aquest sindicat abans de mitjans d’agost, vam fer arribar una proposta d’ampliació i millora del despatx d’OAC Balaguer. Aquella petició que vam traslladar, pel que sembla no ha estat tinguda en consideració. El motiu és l’existència d’una altra proposta presentada pels caps, on s’aconseguiria un altre despatx més a les dependències.

ALGUNS DELS PUNTS QUE HEM EXPOSAT, JA HAN ESTAT TRACTATS EN REUNIONS REGIONALS ANTERIORS. MALAURADAMENT, LA OBSERVACIÓ DE MANCA DE MILLORES FA QUE NOVAMENT HI TORNEM A FER INCÍS.

 

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ REGIONAL RPP 21 SETEMBRE DE 2018