Aquest dilluns 19 de Novembre de 2018, s’ha celebrat el Consell de Policia.

Tot seguit us traslladem els temes més importants que s’han tractat.

– Publicació concurs general.

La publicació del concurs general al DOGC, és imminent. La seva publicació s’ha endarrerit per què es volia incloure els mèrits de les felicitacions i medalles recentment atorgades de l’any 2017.

El concurs sortirà amb els mateixos llocs de treball que contenia la proposta inicial.

– Concurs accés a mossos i altres concursos.

L’any 2019 es publicarà concurs d’accés a mossos i s’oferiran 750 places.

També es publicaran concursos d’ascensos a Inspector, Intendent i Comissari al llarg del primer trimestre del proper any.

Al llarg de 2019, també hi ha voluntat de publicar un concurs de caporal, sergent i sots-inspector, però no hi ha cap data aproximada prevista.

Aquest mateix any 2019 hi ha previst publicar concursos de ARRO i Trànsit. Aquests concursos però, no suposarien un creixement de nombre d’efectius a les especialitats, sinó una consolidació dels llocs de treball i per tant, més estabilitat.

– Hores extres per pal·liar dèficit efectius.

Pel que fa a les hores extres es considera que com a mesura provisional, seria convenient augmentar-ne el nombre fent-ne una partida especial per pal·liar la mancança d’efectius.

Ens informen que no hi ha pressupost i que per tant ara no és possible.

– Augment preu hores extres.

L’Administració està treballant en una nova proposta d’increment de l’import de les hores extraordinàries ja que la seva primera proposta d’augment del 20’4% va ser rebutjada pels sindicats, donat que aquest increment anava condicionat a què es produïa una rebaixa en el nombre total d’hores per a quadrar els imports abonats, amb el pressupost actual vigent.

– Jubilació anticipada.

La jubilació anticipada segueix en curs el procés i ara està en l’àmbit competencial de la Secretaria de Empleo del Estado.

– Pla Carrera professional USC.

Hi ha la voluntat de seguir treballant el pla de carrera professional de USC, tot i que de moment no puguem aportar cap novetat al respecte.

– Possible nou quadrant de trànsit.

El 22 de novembre ens convoquen a reunió per tal d’avançar en la implementació del possible nou quadrant de Trànsit que si tot va com està previst seria d’aplicació a partir de l’1 de febrer de 2019.

– DAD 80.

Demanem que es recuperi la declaració jurada (DAD80) per poder justificar les absències per raó de salut.

Es fa votació i el resultat és de 14 vots a favor i 18 en contra ( Evidentment des de l’SME hem emès els 2 vots al SI per la recuperació del DAD 80).

Per tant, donada la majoria de vots en contra, NO es recupera el sistema de declaració jurada.

– Recuperació hores Assumptes Personals.

Sobre la recuperació de les 68h d’ AP’s, ens diuen que es podria incloure dins la negociació, és a dir, a acordar conjuntament amb tot el pack a negociar.

En aquesta nòmina de novembre es pagarà el dispositiu AGORA.

– Instrucció Formació.

Hi ha la voluntat de modificar la instrucció de formació.

Al gener de 2019 iniciaran els treballs en aquest sentit.

– ARIC, ARSET, APEN.

A partir de l’1 de febrer de 2019 passaran a tenir el quadrant Q5. Des de l’SME ens alegrem que desprès de temps peticionant-ho, aquest canvi es faci efectiu.

– Altres: Guants trànsit, Tatuatges, Mena, dispositiu UBIC, temes seguretat.

  • Guants trànsit: Abans de finalitzar el 2018 arribaran 700 parells de guants d’hivern de trànsit. La resta de la partida arribaria al llarg de gener de 2019.
  • Tatuatges: La instrucció ja està gairebé ultimada. Confien que no trigarà massa a quedar tancada.
  • MENA: Sobre la reubicació dels MENA, Presidència, benestar social i la conselleria d’Interior tindran una reunió aquesta setmana per buscar solucions al problema.
  • Sobre el dispositiu UBIC: Ens diuen que és un dispositiu de saturació en el qual hi participa ARRO, Guilles i USC’ s a Ciutat Vella i si fes falta també la BRIMO.
  • Seguretat: S’han reactivat dos òrgans interns formats per membres del cos, per infraestructures i altres departaments per tal d’anar buscant i decidint sobre temes de seguretat a les instal·lacions policials.

 

Per acabar, des d’aquest sindicat volem agrair a tots aquells companys i companyes que amb la vostra presència i el vostre escalf, durant el llarg del matí heu donat suport als representants dels treballadors presents en el Consell.

Moltes Gràcies Companys! Moltes gràcies Companyes!

       Sempre Moss@s Esquadra

 

Descarrega’t el PDF: 19 DE NOVEMBRE DE 2018 CONSELL DE POLICIA