SME INFORMA

Amb l’objectiu de facilitar-vos la possible puntuació per aquest concurs, SME hem creat un excel per calcular els possibles mèrits. S’ha de tenir en compte, com s’esmenta al final del full, que els cursos són només de sindicats i no es contempla l’Aranès.

Descarrega’t l’arxiu .xls per calcular mèrits

Sort a tothom!