Com bé sabreu, fa uns dies posàvem a la disposició de les persones interessades un enllaç per poder fer els tràmits per a la reclamació de l’IRPF de maternitat.

Aquesta reclamació la podien efectuar aquelles persones que haguessin presentat l’autoliquidació de l’IRPF en els exercicis 2014, 2015, 2016, i 2017. Així, a mesura que avancen els dies i es van fent accions al respecte, ens podem trobar en dues situacions diferents.

1. Els qui no hagueu presentat cap recurs. En aquest cas existeixen tres possibles opcions:

 • Optar per no fer cap mena d’acció perquè així ho considereu oportú.
 • Fer gestions directes amb hisenda o gestor col·legiat o similar per tal d’efectuar les corresponents declaracions complementàries.
 • Omplir i presentar la sol·licitud de rectificació d’autoliquidació d’IRPF, del qual seguidament us adjuntem enllaç.

 

Sol·licitud de rectificació

 

2. Els qui SI heu presentat recurs i heu obtingut resposta desestimatòria. En aquest cas existeixen també tres possibles opcions:

 • Optar per no fer cap mena d’acció al respecte perquè així ho considereu convenient.
 • Tal i com se us informa en la resposta denegatòria, interposar recurs contenciós administratiu amb el conseqüent cost que comporta.
 • Interposar Recurs Extraordinari de revisió, mesura que no genera cost addicional, mitjançant el document de l’enllaç que us adjuntem.

Recurs extraordinari de revisió

 

Pels qui decidiu Interposar Recurs Extraordinari de revisió:

 • Una vegada omplert el recurs cal presentar-lo davant d’Hisenda.
 • Recomanem presentar-ho encara que ja s’hagi entrat una altra instància.
 • Tot i la presentació davant d’Hisenda, aquest és un recurs adreçat al TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU CENTRAL.
 • Si en 6 mesos no es rep cap resposta expressa, voldrà dir que el recurs s’ha desestimat.
 • Hi ha de termini de presentació fins el dia 3 de gener de 2019.

 

Descarrega’t el PDF: NOVETATS I ACLARIMENTS IRPF MATERNITAT