La SECRETARIA D’INVESTIGACIÓ DEL SME ha mantingut una reunió amb la màxima responsable de la DPC per tal de tractar diferents assumptes que els integrants de l’especialitat ens heu fet arribar.

Agraïm la proximitat i predisposició mostrada en resoldre els nostres dubtes i el voler dotar als companys dels serveis que realitzen funcions tècnico-científiques del material i formació que necessiten per donar un servei de qualitat. Us traslladem un breu resum a continuació.

 

 • SATURACIÓ OAM
  Es realitzarà l’estudi de la càrrega de feina i es buscarà un dimensionament proporcional a l’allau de MENA’s a l’OAM i resta de destinacions de Catalunya.
  La proposta presentada per l’SME per tal de dotar de lector d’empremtes “FAST ID” a totes les destinacions, prioritzant totes les de RPMB i valorant les que tinguin més identificacions 4/2015, detinguts, etc., a posteriori és admesa, sense concretar-se calendaris d’implementació de la mesura.
  També des d’aquest sindicat es proposa l’automatització del Document I63; criteris tècnics ho impossibilitaven ( gruix de les fitxes cartró per ressenyes) però es revisarà per tal d’agilitzar la seva tramesa.
 • CANVI DECRET I ACOMPLIMENT PLÀ DE CARRERA PROFESSIONAL
  La bicefàlia existent entre els grups de PC bàsiques dependents de la CSUCOT amb directrius tècniques de la DPC, confronten no poques vegades amb els criteris operatius de la CGIC.
  La percepció de que els moss@s de PC son auxiliars dels investigadors, havent de fer segons l’interès del comanament de torn, totes les funcions que se li encomanin sense detriment de que realitzin també les de PC, crea un greuge comparatiu i no menys malestar a molts companys de PC. Si a aquest fet hi afegim que els companys que realitzen informes pericials (4/2015, requeriments judicials com a pèrits) o l’ISO d’identificació d’empremtes –funció catalogada com a NIVELL 3 d’especialització- no ajuden a motivar el ja exprimit personal de PC.
  Per part del SME continuarem exigint l’acompliment del Pla de Carrera Professional al CME.
  El que no es planteja a nivell de CGIC ni CSUCOC és la revisió del model de PC, independent de la investigació al igual que els altres cossos de policia de la resta de l’estat espanyol I europeus rellevants. Preservar la disciplina i la seva especialitat, de moment no te futur al CME encara que és una clara aposta de la DPC.
  Des del sindicat valorem negativament aquest retard en dignificar l’especialitat de científica dins el CME per part dels òrgans directius.
 • ISO 17020 de la IOTP’s.
  No sembla que es pugi implementar per les exigències operatives i tècniques que comporta i per això la DPC assumeix que no es pot implementar actualment.
  A curt/mig termini no es preveu la seva implementació.
 • IOTP’s NOCTURNES.
  Es desconeixia per part de la DPC aquestes directrius operatives, tot i no tenir gaire sentit pràctic (tècnicament estan desaconsellades) en la majoria d’activacions; ens informen que ha de prevaldre el criteri operatiu del responsable que les ordeni.
 • MATERIAL EPI.
  Es sol·licita material EPI necessari per a realitzar molts dels serveis que realitzem com poden ser entrades per comisos de SP –moltes vegades un cop s’han incendiat locals o habitatges i han passat bombers, accidents laborals per inspecció de treball a zones en construcció, empreses, etc. com poden ser CASCS DE PROTECCIÓ I BOTES DE SEGURETAT, doncs en molts casos s’opera en entorns de risc elèctrics, materials d’obra tallant I terres lliscants.
  S’elevarà conjuntament al Comitè de Seguretat i Salut Laboral la nostra proposta.
 • MATERIAL: ESCÀNERS, LLANTERNES, CÀMERES, TURUNDES ADN, PAQUETERIA.
  De l’extrem de tenir espatllats escàners i traslladar les fitxes a les UTPC’s per introduir-les al sistema nacional, amb un retard considerable segons tenim estipulat al PORTAL OPERATIU, -ja no entrem a valorar el temps policial perdut i la tardança de les identificacions o duplicitats que es poden dur a terme per aquest fet- se’ns informa que el salt qualitatiu de tinta a digitalització 2.0 encara es farà esperar, tant pel cost econòmic com per la fiabilitat dels últims sistemes disponibles al mercat.
  Es valora l’aportació de dotació de llanternes de petites dimensions per les PC bàsiques; ho demanarem tant a la CGTècnica com a la Comissió d’Investigació.
 • CÀMERES DE RESSENYA, IOTP’S.
  S’informa de l’estat actual de moltes de les càmeres i dels problemes que patim a les destinacions.
  Ens manifesten que al voltant d’abril 2019 esperen tenir el lliurament de les noves unitats.
 • TURUNDES ADN.
  Ens mostren un format molt més pràctic, tant per la seva tramesa com pel seu posterior seguiment i tractament. S’està gestionant la seva compra i actualització d’equips.
 • PAQUETERIA CORPORATIVA.
  El CME té interioritzat l’ús de les caixes de paper de fotocopiadora per a la tramesa de qualsevol objecte –armes, ganivets, roba amb ADN-… Ens informen que s’ha demanat la compra de diferent paqueteria corporativa, que s’està definint per poder fer la compra per part del servei competent.
 • MALESTAR PER L’OBTENCIÓ D’ADN DEL PERSONAL DEL CME.
  Exposem el Comunicat Intern del passat 16/07/2018 del Cap de la CGIC i el malestar que ha generat en no pocs companys.
  Ens informen que s’ha paralitzat el procediment i que s’explicarà més detalladament, tot i que s’han de valorar diferents aspectes encara, ens expliquen que la finalitat de la recollida i tractament d’aquest ADN, tant pel personal policial o administratiu, serà beneficiós per l’Organització i per descartar a les persones que puguin constar com a candidats en bases de dades de perfils genètics erròniament i sortir algun dia relacionats amb fets delictius. És una garantia pels usuaris pels policies i precisament comporta que no es puguin introduir en cap base de dades policials.
  Atendrem la prescripció o voluntarietat d’aquest punt.
  Comentem altres disfuncions durant grans catàstrofes, atemptats 17-A, Alcanar…

Finalitzem la reunió encoratjant a la responsable actual de la DPC a seguir  realitzant la seva tasca i des del SME ens comprometem, com sempre ho  hem fet, a denunciar les mancances que tingui el col·lectiu i reclamar als responsables polítics o policials que es doti al CME del material necessari i que es dignifiqui la funció policial dels “CSI CATALANS”.

 

Feu-nos arribar les vostres propostes al e-correu:     investigacio@sme-mossos.cat

 

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ DIVISIÓ POLICIA CIENTÍFICA