Aquest 11 de desembre de 2018, les organitzacions sindicals representades i l’Administració de la Generalitat han arribat a l’acord d’establir el retorn de les pagues extraordinàries dels anys 2013 i 2014, i a la vegada desconvocar la vaga prevista per demà 12 de desembre. El retorn d’aquestes pagues s’efectuaria de la següent manera:

Any 2019: 40% paga del 2013

  • Primer Trimestre: 10% paga extra del 2013.
  • Resta any 2019: 30% paga extra de 2013 un cop aprovada la Llei de pressupostos d’aquest exercici. (En el supòsit que no s’aprovessin els pressupostos de la Generalitat, les parts es comprometen a instrumentar altres mecanismes de retorn)

Any 2020: 60% restant paga del 2013

  • Període:  No s’especifica i s’estableix retorn 60% restant durant l’any.

Any 2021: 55% restant paga del 2014

  • Període:  No s’especifica i s’estableix retorn 55% restant durant l’any.

Any 2022: 45% restant paga del 2014

  •  Període:  No s’especifica i s’estableix retorn 45% restant durant l’any.

Altres qüestions de l’acord:

  • Avaluació de l’acompliment i complement de productivitat amb una recuperació del 50% l’any 2021 i el 50% restant l’any 2022.
  • Incloure en la negociació dels pressupostos del 2021 la possibilitat de finalitzar aquell mateix any el retorn de les pagues, reduint així a 3 anys el termini de retorn.
  • Compromís de negociar el proper 2019 mesures socials, laborals i de flexibilitat i/o conciliació de la vida laboral i familiar.

Com a representants dels treballadors dels cos de moss@s d’esquadra, no defallirem en intentar per tots els mitjans lícits possibles aconseguir millores pel col·lectiu que representem. No ens estan donant res!

Massa vegades de compromisos i acords no realitzats. Massa anys d’ENGANYS!

Descarrega’t el PDF: ACORD PAGUES 2013-14 FUNCIÓ PÚBLICA