La Instrucció 7/2018, de 5 de novembre, sobre normes reguladores dels permisos per assumptes personals de les persones funcionàries de la policia de Generalitat -Mossos d’Esquadra, per al’exercici policial 2018- 2019, en el seu article 3 estableix que:

El període de gaudiment del permís per assumptes personals és el comprés en l’any policial i que la data límit per al gaudiment d’aquests permisos generats l’exercici 2018- 2019 és el dia 31 de gener de 2019, a tots els efectes. Que no es podran gaudir després de l’inici del nou any policial, que tindrà lloc el dia 1 de febrer de 2019.

Per tots és conegut el greu problema d’efectius que pateix el cos de Mossos d’Esquadra.

També és coneguda la situació complexa que s’està vivint a Catalunya i que ha obligat i segueix obligant a tenir a tot el personal en diversos moments activats per atendre les necessitats en matèria de seguretat i ordre públic que es van generant al carrer.

Totes aquestes problemàtiques, sumades al dèficit d’efectius, les particularitats dels recursos humans d’alguns territoris, etc., fan que en la gran majoria de destinacions s’estiguin denegant una i altra vegada les peticions de gaudiment d’assumptes personals. En conseqüència, son molts els agents que arribant ja a les darreres setmanes de l’actual any policial segueixen disposant de nombroses hores d’assumptes personals per a poder gaudir.

Aquestes hores d’assumptes personals que encara no s’han utilitzat, en molts casos els agents ho tindran molt difícil per poder-les gaudir, ja que pràcticament no queda temps pel seu gaudiment i a més, les necessitats de servei seguiran fent que es mantinguin les denegacions. Està clar, que en cap cas la mancança d’efectius i les mal anomenades necessitats de servei, son culpa dels agents.

Per aquest motiu li hem fet arribar petició a la Subdirectora General de Recursos Humans pertal que es perllongui la data límit de gaudiment dels assumptes personals generats a l’exercici policial 2018- 2019, com a mínim 6 mesos més del que preveu la referenciada instrucció.

JA N’HI HA PROU QUE ELS MOSS@S SIGUIN SEMPRE ELS QUI PAGUEN LES PENÚRIES DE L’ADMINISTRACIÓ

Descarrega’t el PDF: PETICIÓ D’ALLARGAR EL TERMINI DE GAUDIMENT D’ASSUMPTES PERSONALS