Avui dia 19 de desembre de 2018 els sindicats hem estat convocats a les 12:30 hores per rebre informacions sobre el dispositiu dels dies 20 i 21 de desembre.

Reunits el dia abans, i amb la resolució reguladora dels canvis de torn de treball sortint després corrents i de presa. VERGONYÓS, d’això se’n diu VERGONYÓS!

Per no fer-nos massa extensos us fem avinent de les mencions principals i afectacions a grans trets que us puguin ser d’interès sense entrar a aprofundir en els torns concrets.

Ens presenten els horaris que s’han fet públics (quadrants pels dies 20 i 21 de desembre) per les unitats de USC: Q5 i Q3. Trànsit que és força igual salvant les particularitats del Q10. Ens informen que BRIMO, ARRO i Informació treballaran a màxim nivell i que escortes, GEI i Mediació treballarà també, però a un nivell més baix. Investigació no es veurà afectada per aquest dispositiu.

En aquest dispositiu les ARRO del territori no s’haurien de desplaçar. És a dir, no aniran a metropolitana Barcelona, però si que és possible que es produeixin desplaçaments dins del territori (exemple ARRO Terres del Ebre és possible que es desplaci a Tarragona, però no més enllà)

El dispositiu finalitzarà el dia 22-D a les 06:00 hores, excepte que succeeixin esdeveniments greus.

Compensacions:

· Part econòmica: Es pagarà l’excés d’hores del torn de 8 o 8:30 fins a les dotze hores o més.

Els qui venen de festa, se’ls planificarà 8 o 8:30 hores, segons els seus horaris habituals i la resta serà retribuït. Els qui no tinguin romanent se’ls planificarà un dia de festa, amb la possibilitat que sigui el propi agent qui pugui decidir quin dia és el que es realitzarà la festa, dintre de les disponibilitats d’efectius i de que l’any policial finalitza el 31 de gener.

· Part coeficients: Tots els canvis seran amb coeficients. Els qui treballin per exemple de tardes que passin a fer tarda-nit, les 8 o 8:30 primeres hores seran amb coeficient i la resta retribuïdes. Els qui vinguin de festa a treballar, les 8 o 8:30 primeres hores seran amb coeficient i la resta retribuïdes.

· Altres supòsits: En el cas que algú no vulgui cobrament, es podrà acumular el total de les hores realitzades o d’escreix segons els casos.
Els qui realitzen reducció de jornada compactada no poden ser cridats per aquest dispositiu.
Pel que respecta als casos de reducció de jornada diària, hauran de gaudir de la reducció que els hi pertoca dins de l’horari planificat.

No han atès la petició dels sindicats de poder cobrar les dotze hores d’aquells que estant de festa les volguessin cobrar.

SME EN DEFENSA dels MOSS@S

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ DGP AMB SINDICATS PEL DISPOSITIU 21-D