De tots es conegut que de molts dels serveis policials que actualment es realitzen al CME, un dels més insalubres i poc reconeguts sempre ha estat el de la custòdia de detinguts.

A l’ACD de Les Corts, inaugurada l’1 de novembre del 2005, s’ha fet crònic un servei en el qual molts del companys han patit la duresa i la inflexibilitat de l’antiga SGRH en no realitzar canvis rotatius de destinació.

Per aquest fet, des del SME es va lluitar per dignificar i reduir l’estrès laboral quepatien els agents allà destinats, obtenint el compromís d’una roda anual pertal de poder minorar si més no, els condicionants negatius d’un servei ja deper sí complicat a tots els nivells.

Malauradament, les previsions d’un canvi d’efectius per al començament del proper any policial semblen cada cop més improbables.

Si que hi haprevist realitzar un horari Q5 per a l’ACD, sempre i quan en les negociacions amb l’Administració s’accepti aquesta llarga reivindicació. S’eliminaria d’aquesta manera, en respecte altres horaris un greuge que va ser permès per unacord laboral que mai cap sindicat hauria d’haver signat.

Tot i això, des de l’SME instem a la SGRH a realitzarels canvis organitzatius i de trasllats de personal amb la celeritat que la situació requereix.

De la mateixa manera, sol·licitem la realització del’estudi de prevenció de riscos laborals i psicològics del personal allà destinat, doncs la desafecció i moral baixa de molts dels efectius que realitzen aquest servei denota una frustració laboral que els serveis de prevenció del Departament n’haurien de prendre bona nota.

PER AQUESTS MOTIUS EXPOSATS INSTEM A LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HUMANS (SGRH) A REALITZAR ELS CANVIS QUE PERMETIN REALITZAR LA RODA DE LES ACD’s DE RPMB PER AL PROPER ANY POLICIAL, I TREBALLAR PER TAL DE MILLORAR LES CONDICIONS LABORALS DELS COMPANYS QUE DESENVOLUPIN LA SEVA TASCA A LES ACD’s.

Us animem a seguir-nos pel canal TELEGRAM de l’SME @smemossos i a fer-nos arribar les vostres propostes a través dels delegats del SME, telefònicament o a través del correu específic rpmb@sme-mossos.cat i així poder continuar treballant per que la vostra veu s’escolti i aconseguim millores per a tothom!!! #OptimiSME

Sempre Moss@s Esquadra

Descarrega’t el PDF: VOLEM LA RODA PER L’ACD