Aquest dijous 17 de Gener de 2019, s’ha celebrat el Consell de Policia. Tot seguit us traslladem els temes més importants que s’han tractat.

· Publicació concurs general i altres concursos.

La resolució del concurs general es preveu que sigui entre abril i maig de 2019. Al llarg del primer semestre de 2019 hi ha previst publicar concursos LD de Comissari, Intendent i Inspector. També hi ha previsió que aquest primer semestre es publiquin els concursos de Trànsit i ARRO (probablement al març).
Durant el segon semestre està previst publicar concurs de facultatius, concurs d’investigació bàsica, avançada i científica.
En aquest període també es preveu concursos de promoció a Caporal, Sergent i Sotsinspector.

· Pagues extraordinàries i altres acords Funció Pública (Pla pensions, FAS,..).

En matèria d’acords de funció pública les pagues extraordinàries del 2013 i 2014 es distribuiran tal i com s’havia acordat a la Mesa de Funció Pública i ja havíem informat dies endarrere:

Any 2019: 40% paga del 2013 que s’abonarà en dos terminis

  • Primer Trimestre: 10% paga extra del 2013.
  • Resta any 2019: 30% paga extra de 2013 un cop aprovada la Llei de pressupostos d’aquest exercici 2019. (En el supòsit que no s’aprovessin els pressupostos de la Generalitat, les parts es comprometen a instrumentar altres mecanismes de retorn)

Any 2020: 60% restant paga del 2013.

Any 2021: 55% restant paga del 2014 i un 50%del complement de productivitat.

Any 2022: 45% restant paga del 2014 i el 50% restant del complement de productivitat.

Les  aportacions al Pla de Pensions i el FAS està pendent d’acordar per la mesa de funció pública.

· Conflicte laboral CME.

Pel que fa a les negociacions amb l’Administració esdevingudes pel conflicte laboral al CME, s’està pendent de dictamen de la comissió de retribucions que precisament es reunia avui.

· AP’s Possible perllongament en el període gaudiment.

A la petició efectuada fa setmanes per part d’aquest sindicat, així com diverses gestions realitzades vers aquest afer, la resposta de SGRH ha estat Negativa, tot vinculant-ho al conflicte laboral CME.

· ARRO i INVESTIGACIÓ.

Aviat ens convocaran de nou a la comissió de treball d’ARRO i també es reprendran les reunions de treball d’Investigació.

· SRCO Lleida i Manresa.

Està previst que a finals de 2019 o inicis de 2020, es tanquin les sales de Manresa i Lleida i les funcions corresponents d’ambdues sales, les passaran a la demarcació de Tarragona.

· Grup GUILLES.

El Grup Guilles serà traslladat en breu a la comissaria de Sant Andreu.

· Instrucció Imatge.

Ens presenten una proposta de nova instrucció d’imatge corporativa sobre la que podrem presentar al·legacions o esmenes en el termini de 15 dies.

· MENA.

S’està treballant amb benestar social per buscar reubicació als MENA.

· ACD Les Corts.

Darrerament es troben amb dificultats per fer la roda de l’ACD de Les Corts i es fa difícil fer relleus. No obstant està previst que l’1 de febrer de 2019 es faci un relleu per 6 mesos. També s’està treballant per millorar la problemàtica actual del subministrament de medicaments als detinguts.

Resumint: Com podeu observar un Consell de Policia poc productiu amb una única vessant que podríem considerar com una reunió de caràcter informatiu amb explicació de qüestions ja sabudes, amb exposició d’intencions pròximes, i sense voler entrar pròpiament en qüestions de drets , retribucions i altres garanties d’afectació de moss@s i per tant pròpies de negociació en un Consell de Policia, tot basant-ho amb “l’excusa” del conflicte laboral existent a CME.

 SME Sempre Moss@s Esquadra

Descarrega’t el PDF: CONSELL POLICIA 17 DE GENER DE 2019