Aquest dijous 27 de desembre de 2018 es va publicar al BOE el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
Arran d’aquesta publicació, alguns de vosaltres ens heu traslladat certs dubtes i l’enviament d’imatge de part del mateix Decret que podia generar confusió i interpretació errònia.

ACLARIMENTS

  • Aquest Real Decreto-ley aprova la pujada d’almenys un 2,25% de les retribucions de 2,5 milions d’empleats públics (estatals, autonòmics i locals) per a l’any 2019.
  • Pot donar-se el cas, que a aquesta xifra, podrà sumar-se un 0,25% lligat a l’evolució del PIB i un altre 0,25% procedent de fons addicionals.
  • Era necessari fer aquest Real Decreto-ley donat que la pròrroga automàtica dels pressupostos de 2018 portava aparellada la impossibilitat de fer efectiu l’increment de les retribucions del personal al servei de l’Administració pública amb efectes des de l’1 de gener del proper 2019.
  • Davant la no aprovació d’uns nous pressupostos pel 2019 on es pogués establir la partida pressupostària per aquest increment, en el Consell de Ministres celebrat a Barcelona el passat 21 de desembre es va acordar que mitjançant un Real Decreto-ley es garantiria la pujada pactada pel 2019.
  • L’increment serà d’aplicació des de l’1 de gener, sense poder establir actualment quan es farà efectiu als treballadors de l’Administració autonòmica i local.

Per tant, els increments pactats per als empleats públics SÓN VIGENTS!!!

Descarrega’t el PDF: INCREMENTS RETRIBUTIUS 2019. ACLARIMENTS