Des del sindicat SME, felicitem als companys/es de la policia local d’Amposta. El motiu, la consecució de disposar de la percepció del 100% del sou davant de qualsevol situació d’incapacitat temporal (baixa).

Una vegada tingut constància de la no voluntat  de fer el pagament del 100% de les retribucions des del primer dia en situació d’IT, des dels serveis jurídics del sindicat SME es van iniciar gestions al respecte amb aquest consistori.

Des d’aquest ajuntament consideraven que l’existència d’altres tipificacions normatives, atorgaven al propi consistori la potestat de fer efectiu o no aquest pagament.

Arran d’aquesta negativa inicial de retribuir aquest 100% per IT, des d’aquest sindicat es va exposar a l’esmentat ajuntament el correcte marc legal d’aplicació en respecte a la situació objecte de desavinença.

El resultat final, l’arribada a l’entesa i l’aplicació del marc normatiu exposat pels serveis jurídics de l’SME amb el resultat d’una retribució del 100% del sou en situació d’IT.

Agrair l’atenció prestada des d’un principi pel propi consistori i la bona predisposició mostrada en la negociació d’aquest assumpte.

Enhorabona companys PL Amposta, i enhorabona a la resta d’empleats públics d’aquest consistori als quals l’esmentada millora també us és efectiva.

Descarrega’t el PDF: POLICIES LOCALS AMPOSTA. ENHORABONA! ACONSEGUIT EL 100% DEL SOU EN SITUACIÓ IT