A l’esmentada reunió periòdica van assistir els caps de la RPP, caps administració i representants sindicals de les organitzacions SAP, USPAC, i nosaltres SME.Reunió dels Representants Sindicals amb els Caps Regió Policial Ponent.

Us fem un resum dels punts presentats per aquest sindicat

Regió en General

PLA DE SEGURETAT DEPENDÈNCIES RPP. NOVETATS.
Els terminis seran els que s’acordin en els respectius Consells de Policia. La Comissió Tècnica de seguretat ja va rebre en el seu dia els informes enviats des del Comitè Regional de Seguretat. Durant aquest 2019 hi ha previsió de millores en les càmeres i sistemes d’enllumenat.A finals de Novembre/Desembre de l’any passat es va demanar una actualització i des de la RPP es van incorporar noves mesures.

DÈFICIT EFECTIUS GLOBAL I CONSTANT EN LA PRÀCTICA TOTALITAT DE LLOCS DE TREBALL. NOMBRE AGENTS ACTUALS RPP. VALORACIÓ I/O ALTERNATIVES PER SUPLIR AQUEST DÈFICIT.

De fa temps que són coneixedors d’aquesta manca generalitzada. Actualment l’ocupació es troba a +32 efectius de la cobertura, que es troba actualment establerta en 860 efectius que depenen dels serveis regionals. D’entre aquests efectius hi ha 67 adaptacions, 16 TdS a la regió i 6 TdS a Interior i el SCT. Són coneixedors que amb dades portades a la pràctica hi ha mancança però no hi ha alternatives a l’abast de la Regió. Minimitzar aquesta situació serà amb l’espera de nous efectius de noves promocions i amb més proximitat amb els efectius corresponents al tancament de SRCO.

PERMISOS ASSUMPTES PERSONALS. ( % CONCEDITS I DENEGATS)

A diferència d’altres reunions anteriors, en aquesta ocasió no aporten cap mena de dada. Exposen que en cas de voler-ne disposar que es demani directament a la SGRH. Manifesten que acabats els períodes amb efectius que no havien pogut gaudir d’AP’s han fet el possible per donar AP’s, i que fins i tot des de la Regió van demanar possibilitat d’allargar període de gaudiment sense haver rebut resposta.

CANVIS  DELS EFECTIUS SERVEI ESTÀTICA/CUSTÒDIA DEPENDÈNCIES LLEIDA. MOTIVACIONS CANVI.

L’argument és que ha estat per temes operatius. Des d’aquest sindicat es pregunta novament el motiu, si hi havia hagut queixes, si han valorat la repercussió vers els agents que estaven fent aquest servei i vers la resta que els hi tocarà fer-ho ara en més ocasions. Sense donar resposta i tot i passar els punts amb dies d’antelació se’ns torna a remetre a qüestions operatives i davant les preguntes se’ns informa que el cap d’ABP ens en donarà més detall.

CONCESSIÓ EMPRESA MANTENIMENT COMISSARIES 2019. Continuació/Canvis / Període concessió…

Se’ns Informa que s’ha prorrogat el contracte amb l’actual empresa fins al 31 d’agost i s’està preparant una nova licitació.

ESTAT ACTUAL REPOSICIÓ CADIRES.

A la reunió del passat setembre 2018 se’ns informava que “Abans de l’estiu es van repartir per la RPP 48 cadires amb rodes i 55 cadires fixes. Estan a l’espera d’arribar noves cadires sense poder determinar quantes.”  Doncs a finals d’any 2018, economia va decidir no licitar la subhasta.
Es preveu que durant el primer semestre es pugui procedir a la licitació.

VEHICLES POLICIALS BRUTS. (especialment els d’àmbits rurals) POSSIBLES CANVIS, ETC.  (d’aquest afer juntament amb les possibles rates de comissaria Lleida, des de SME ja en donàvem compte a finals d’any 2018 al servei d’Administració). 
Doncs aleshores estaven a l’espera de nova concessió, i ara segueix igual. PATÈTIC!Hi ha propostes en tràmit per a nova licitació i fins que aquesta no es concedeixi no hi ha neteja. Des del desembre els vehicles no es renten degut a que es va acabar el pressupost assignat per aquest precepte. VERGONYÓS! MOLT VERGONYÓS!!!!!!!!

LLEIDA

LABORATORI CIENTÍFICA. ACTUALITAT.

Mesos i mesos d’obres acabades i el laboratori sense funcionar. Segons Administració hi ha pendent el tràmit d’acta de recepció d’obra que depèn de l’Àrea d’Infraestructures del Departament d’Interior.

TREBALLS EMPRESA PLAGUES URBANES presència rosegadors comissaria.

(d’aquest afer juntament amb la brutícia de l’interior dels vehicles, des de SME ja en donàvem compte a finals d’any 2018 al servei d’Administració) 
Administració informa que el mateix 27 de Desembre una vegada tingut constància de la possible presència d’aquests animals rosegadors, es van realitzar els respectius treballs per part de  l’empresa licitaria Ibertrac.

TEMPERATURES COMISSARIA. CANVIS MASSA SIGNIFICATIUS DEPENENT ZONES. Ex. Temperatures fredes zona OAC lateral pàrquing.

Se’ns informa que amb el contracte de manteniment es porten a terme accions preventives i correctives. Qualsevol incidència es notifica  a l’empresa per tal que solucioni la incidència. Tenen constància que la zona que plantegem és un punt crític i està pendent d’estudi i disponibilitat pressupostària. Mentrestant, l’empresa concessionària aporta aparells portàtils sigui estiu o hivern per minimitza les deficiències en aquest punt crític.

FORMACIÓ SENSE ROMANENT.

Exposem que hi ha agents que havent realitzat les hores màximes anuals, se’ls planifica formació, etc. En ocasions aquesta planificació difereix del tauler d’escamots al PGH de l’ordinador.
Manifesten que aquest any aquest fet ha succeït per unes planificacions de formació de última hora en últimes dates d’any policial, motiu pel qual no els ha donat marge de maniobra. Admeten que l’errada ha estat no haver pogut introduir aquesta formació ja en el nou any policial i així aquest fet ja no s’hauria donat.
Des del cap de la RPP s’accepta que davant possibles situacions similars a aquesta en anys posteriors, el perjudicat pugui ser informat de si prefereix en aquests casos que se li desplanifiqui un dia assignat de treball per un de festa o per contra passar-ho a hores acumulades.

SRCO. (Possibles novetats període tancament posteriors a reunió 13 desembre 2018) No recerca de solucions a baixes llargues, denegacions permisos, costum de fer buscar canvis…

No hi ha novetats posteriors de les que es van exposar a les xerrades informatives. Sense anar més lluny al propi Consell de dia 17 de Gener s’exposava la previsió del tancament de SRCO Lleida. Pel que fa als permisos reconeixen que malauradament estan vinculats als efectius realment disponibles i que es produeixen aquestes denegacions. Afirmen que és cert l’exposició que els efectius s’acostumen a fer canvis perquè de no ser així la dificultat en els permisos seria més notòria.

Altres Comissaries

REFORMES AMPLIACIÓ VESTIDORS FEMENINS CERVERA. ACTUALITAT.

Després que en la última reunió produïda al setembre de 2018, informàvem que “actualment sembla que aquesta obra tant necessària està més a prop i pendent d’autorització per posterior inici d’obres.” Ara a 2019 ens tornem a exposar que està en tràmit, pendent de trobar la millor opció. UNA ALTRA VERGONYA MÉS!

Per qualsevol dubte o ampliació de la informació ens podeu trucar i  fer-nos arribar  les aportacions que considereu oportunes.

SME, Sempre Moss@s Esquadra

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ DELS REPRESENTANTS SINDICALS AMB ELS CAPS REGIÓ POLICIAL PONENT 18 DE GENER DE 2019