Ha arribat el dia! Aquest divendres 1 de febrer de 2019, els efectius de trànsit a excepció d’algunes demarcacions com el Pirineu, inicien l’any policial amb un quadrant de 5 setmanes.

Des d’aquest sindicat, ens sentim plenament satisfets d’haver estat una de les organitzacions sindicals més actives per a la consecució d’aquest canvi.

Totes les organitzacions sindicals a excepció d’una que no ho va creure convenient, van poder aportar i ser partícips en més o menys grau del positiu canvi de quadrant pels efectius de trànsit.

A tots aquests sindicats participants, des de l’SME els agraïm la seva aportació en la consecució d’aquesta millora. Som plenament coneixedors que sense aquest consens no hauria estat possible.

Per part dels delegats de l’SME que treballem a l’especialitat, coneixedors de les problemàtiques que comportava l’anterior Q10, vam estar plenament actius en el decurs de les reunions mantingudes assistint a les mateixes i presentant propostes i esmenes fins al resultat final.

Satisfacció plena què la nostra proposta inicial de 5 setmanes amb reforç amb garanties hagués estat l’acceptada i el consens entre totes les parts tingués com a resultat un nou acord.

Un quadrant on la única diferenciació s’estableix en el torn de nits el qual passa a ser tipologia reforç.

Una setmana de reforç que amb l’acord signat es realitzarà amb dues opcions possibles:

  • Opció 1: En torn de matí i dia en cap de setmana.
  • Opció 2: En torn de tarda o nit i tarda nit en cap de setmana.

Únicament, aquestes seqüències de reforç podran ser modificades per canvis voluntaris, o per necessitats justificades de servei amb aplicació de coeficients multiplicadors.

Per aquestes garanties i altres, així com la minora de romanent anual, 5/6 caps de setmana anuals més de festa, i altres beneplàcits ens porta a poder dir ben alt i clar…

ENHORABONA COMPANYS!

Descarrega’t el PDF: 1 DE FEBRER DE 2019. BENVINGUT Q5 TRÀNSIT. ENHORABONA!