Reunió dels Representants Sindicals amb els Caps Regió Policial Camp de Tarragona 8 de Febrer de 2019

A l’esmentada reunió periòdica va assistir-hi el sots cap de la RPCT, la cap d’administració i els representants sindicals de les organitzacions SAP, USPAC,  i nosaltres LA TRISINDICAL.

Us fem un resum dels punts presentats:

– Demanem a l’Administració una vegada més que es realitzin totes les gestions possibles per tal de dotar d’armilles antibales pendents de lliurar per tractar-se d’amidaments especials.

L’Administració respon que són conscients del tema, que insisteixen en la petició però que l’empresa que les confecciona no dóna a l’abast amb les comandes.

Sol·licitem que es redueixi el temps de reparació de les portes dels pàrquings de les comissaries al màxim possible per mantenir la seguretat necessària en un estat d’alerta de nivell 4.

L’Administració accepta la demanda i intentaran agilitzar al màxim la burocràcia per evitar excessos de temps en les reparacions. Actualment es troben en reparació les portes de les comissaries de Salou i Montblanc. La cap d’administració informa que està pendent de confirmació de la data per canviar el motor de la porta de Salou.

– Demanem disposar d’un altre equip de Taser, DEA i càmera per a que  davant de possibles averies en els equips la reposició, en cas de ser necessari, sigui immediata.

Ens manifesten que seria el més adient per a una ràpida reposició i que elevaran la petició a la CSUCOT, però tot i així veuen difícil la seva materialització.

– Tenim queixes per la tardança d’imputació que suposa que els fulls d’hores arribin amb massa retard.

La cap d’administració ens explica que és per culpa de la falta d’instruccions per a imputar l’AGORA i la manca d’un administratiu. Això els ha fet endarrerir les imputacions, hi ha comissaries que encara esperen el de setembre i d’altres que van pel novembre, s’estan realitzant hores extres per resoldre aquest problema.

També ens informa que es preveu tancar l’any policial entre els mesos d’abril i maig.

– Encara queden companys per regularitzar les hores del dispositiu AGORA, i per això encara no han cobrat.

Ens expliquen que ja estan gestionats tots els endarreriments que hi ha hagut. Ara falta crear una nova partida pressupostària per poder pagar-los.

– Els preguntem quina planificació tenen per a ampliar el personal de la sala 112 de Reus, atès el proper tancament de les sales de Manresa i Lleida previst per a finals del 2019 o principis del 2020.

El sots cap de la Regió ens diu que no tenen molta informació, que hi ha un projecte previst però no tenen les dades.

Tot i que es faran canvis no tenen previst girar les taules perquè el cap de la sala ha realitzat un estudi de seguretat on es veu que en cas d’atac els atacants haurien de passar 3 filtres de seguretat i als mossos de sala els donaria temps de reacció per repel·lir l’atac.

Pel que fa a la neteja dels llocs de treball, s’informarà al gestor de l’edifici per a que netegin les cadires i els teclats.

– Tenim alguna novetat de la comissaria de Torredembarra?

Ens expliquen que hi ha voluntat de fer-la i que s’està buscant ubicació però no tenen més informació.

– Hi ha alguna novetat amb la distribució de les armilles anti-trauma per a l’ARRO.

Exposen que tots els agents en tenen una. A mesura que arriben, s’aniran substituint pel nou model.

– Són moltes les queixes que ens arriben dels desperfectes de la comissaria de Salou, per tant demanem quin és l’estat actual:

· De l’arribada del aparell nou de clima de la comissaria?
Està previst l’arribada del nou aparell d’aire condicionat abans de Setmana Santa.

· Al vestuari de dones hi ha problemes una altra vegada d’insalubritat i de males olors per culpa de la mala construcció dels baixants.
Pel que fa als vestidors, s’ha reforçat i augmentat la neteja amb aigua per eliminar el màxim la pudor mentre no es soluciona l’avaria.

– En quin estat està l’accés a internet sense restricció per a la Unitat d’Investigació ubicada a la CD de Cambrils? I la petició d’un telèfon mòbil amb accés a dades?

L’accés a internet sense restriccions està sol·licitat, però a data d’avui la resposta és no. Per altra banda, està feta la tramitació de la petició del telèfon amb una tarifa de dades. Això podria solucionar el problema anterior.

– La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques estableix l’obligatorietat que totes les administracions es relacionin per mitjans electrònics. Per això les denúncies de la Unitat de Medi Ambient que van als Ajuntaments o a algun Departament de la Generalitat ens les retornen i el mateix passa amb les de la Unitat de Policia Administrativa. Això ho podria tramitar el Servei d’administració a través de les eines d’administració electrònica com es fa en altres regions? 

La cap administració ens confirma que assumiran la tasca de tramitació a l’espera d’una solució general per a tot el CME.

– A la CD Cambrils i a la CD Salou els agents es queixen que han de fer de cap de torn massa sovint. Per això es voldria saber en quants torns durant els últims 3 mesos s’ha donat aquesta situació. 

Reconeixen el fet i per això es va treure un comunicat per pal·liar la problemàtica.

El sots cap de regió remet la responsabilitat al cap de torn de l’ABP i comenta que el telèfon que ha de portar el responsable que faci tasques de cap de torn no és el 112, que es traslladin les trucades al cap de torn de l’ABP, al 112 o al cap de la CD segons la urgència.

– En quin estat està la substitució de les furgonetes de trànsit?

Està en tràmit l’expedient de contractació. Són conscients del retard i durant el 2019 creuen que estaran els vehicles nous.

– Quant a la Sala de Comandament, és necessari que els agents puguin accedir a les relacions procediments per donar millor resposta als operatius que es troben al carrer. Com podríem fer-ho?

Opinen que s’hauria de facilitar l’accés a la informació a tots els agents incrementant les auditories. Però a data d’avui les últimes ordres sobre aquest tema és que no es pot fer i que s’ha de gestionar a través del cap de sala.

– A les comissaries més fredes de la Regió s’està repartint mitjons, samarretes i tapa-boques tèrmics, existeix previsió per a que aquest material arribi a la resta de comissaries?

Ens informen que ja no existeix la consideració de zones fredes al territori, tal com es va ensenyar en la presentació de la nova uniformitat.

Aquestes peces de roba formen part de la nova indumentària del Cos, on la uniformitat està formada per quatre capes, depenent de la climatologia i la sensació tèrmica personal es pot incrementar el nombre de capes per part del agent.

Per part del Servei d’Administració, s’ha prioritzat les zones més fredes de la Regió a l’hora de fer el repartiment. L’objectiu és dotar a tot el Cos amb aquestes peces, sense disposar de data definida per la reposició de la nova uniformitat.

– Dispositiu Toga:

Es trasllada al sots cap de regió, la problemàtica d’aquest dispositiu, manifestant que hi ha comissaries on l’únic indicatiu en servei, passa a estar a disposició permanent de la custòdia dels edificis judicials.

Es demana que es marqui una pauta de realització del servei on faci més dinàmic aquest servei per exemple fent relleus constants per evitar torns sencers en estàtica perdent l’efectivitat del punt de control.

El sots cap de regió manifesta que aquesta planificació depèn dels caps de torn.

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ REGIONAL CAMP DE TARRAGONA FEBRER 2019