SPC, SME i CAT són les úniques organitzacions que exigeixen el pagament judicialment, després de no signar el pacte de 12 de juliol de 2017 amb l’administració que ajornava el pagament “sine die” per qüestions “pressupostàries”.

DOS MIL QUATRE‐CENTS SEIXANTA I CINC EUROS és la quantia que, provisionalment, hem calculat que es deu a cadascun dels funcionaris en virtut de la manca d’aplicació del pacte d’equiparació amb bombers, signat el 13 de Febrer de 2008.

L’explicació de la nostra reclamació, admesa pel jutjat contenciós, es la següent:

1.‐ Com a conseqüència de l’entrada en vigor del Decret Llei3/2010 de 20 de maig, l’aplicació de l’acord d’equiparació de data 13 de Febrer de 2008, es va veure suspesa unilateralment per l’Administració.

2.‐ La llei 5/2017 de 28 de març va eliminar l’aplicació del Decret, per tant, entenem que el pacte que ja s’estava aplicant s’havia d’abonar immediatament, sense necessitat de futurs acords o vinculacions a normes posteriors, doncs els mateixos estaven publicats i tenia eficàcia jurídica normativa, que s’hauria d’haver recuperat en el mateix moment de la derogació normativa.

Al no estar presents a la Mesa general de negociació de la funció pública, als mossos se’ns ha deixat al marge per poder recuperar l’últim tram de l’acord d’equiparació, de la mateixa manera que s’ha pactat la recuperació de les pagues extres per a tots els funcionaris, pel que no ens queda cap altre via que la judicial.

Mentre l’Administració i algunes organitzacions sindicals acordaven el pagament del tram que mancava “subjecte a disponibilitats pressupostàries”, o a “l’estabilitat pressupostària”, la coalició CME‐Trisindical ha dit prou i ha interposat recurs contenciós‐administratiu que, finalment, ha estat admès.

Així el jutjat del conteciós‐administratiu núm. 13 de Barcelona, en recurs 56/2019, decidirà si, tal i com postulem, l’administració ha de fer front ja al pagament dels 2465€ per a cada funcionari, que correspon al tram d’equiparació que manca per aplicar, amb els interessos i increments corresponents des de l’any 2011.

ELS SINDICATS INTEGRANTS DE LA COALICIÓ CME‐TRISINDICAL ÚNIQUES ORGANITZACIONS QUE HEM EXIGIT JUDICIALMENT DEL PACTE. JUNTS SÓM MÉS FORTS.

Descarrega’t el PDF: ADMESA LA DEMANDA DE LA COALICIÓ CME TRISINDICAL EN RECLAMACIÓ DE 2645€ PER ALS MOSSOS DERIVATS DELS ACORDS D’EQUIPARACIÓ