Per començar aquest comunicat, agraïment, enhorabona i menció explicita i d’ànims:

  • Agraïment a aquelles regions policials que ens han invitat a l’assistència a l’acte.
  • Enhorabona a tothom moss@ d’esquadra que de manera digna i lloable pugui veure recompensat el seu esforç amb una felicitació o similar.
  • Menció explícita i d’ànims, a companys i companyes que tot i haver tingut actuacions més que meritòries, no veuen recompensat el seu esforç. La transparència i l’objectivitat, novament els grans oblidats. Massa ocasions on no es felicita actuacions clarament meritòries.

Ens sentim orgullosos de ser moss@s d’esquadra.
Ens sentim satisfets de representar a treballadors i treballadores d’aquest cos policial.
Ens sentim identificats i pletòrics de formar part d’un cos policial amb 300 anys d’història.

No ens sentim ni orgullosos, ni satisfets, ni identificats amb els mètodes i formes d’atorgament de felicitacions.

Per aquest motiu, en base a situacions meritòries no recompensades; atenent als escassos avenços assolits pel col·lectiu; tenint en compte la pràcticament nul·la negociació dels òrgans de l’administració amb moss@s; valorant la NO defensa dels efectius policials moss@s en massa ocasions en el difícil context actual, així com altres motius…

PLANTEM a l’ADMINISTRACIÓ!!

El Sindicat Mossos Esquadra SME no assistirem als actes del dia de les esquadres que es portaran a terme arreu del territori. NO VINDREM!!!

Enhorabona a moss@s Felicitats/des, i des de l’SME, la nostra felicitació és per a tothom moss@ que us mereixeu aquest reconeixement.

SME EN DEFENSA dels MOSS@S

Descarrega’t el PDF: DIA DE LES ESQUADRES. NO VINDREM!!!