Assisteixen els caps de la RPMS, caps administració i representants sindicals.

Us fem un resum dels punts més importants tractats:

· Comissions de servei.

Sol·licitem dades dels diferents tipus de comissions a la regió: En són 525. No ens poden facilitar quines són operatives, mèdiques, amb destinació final a la regió o fora d’ella. Esperem que amb la nova incorporació de la Subdirectora General de RRHH, les comissions operatives no durin més de dos anys i els concursos de mobilitat es facin cada 2 anys  tal i com estableix l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP)

· Hores extres.

Es comenta el repartiment de les HE a l’aeroport i d’altres destinacions que hi ha hagut durant els operatius del GSMA, Carnaval SITGES, etc.

Des de la regió no s’ha donat cap directriu per tal de què els efectius destinats a AIC o DINF no puguin realitzar HE.

· ARRO: Activacions i Disponibilitat. Material i altres.

Tractem també les HE amb ARRO, la NO contemplació de les guàrdies no presencials i el no pagament ni imputació d’aquest temps en disponibilitat –com si s’aplica a la BRIMO-. Els responsables estan al cas, i les planificacions i canvis operatius es fan prioritzant l’estabilitat per tal de poder fer la conciliació familiar i laboral de forma “quirúrgica”.

Ens donen la seva paraula de  donar un impuls per tal de millorar aquestes situacions. Traslladem el malestar del col·lectiu per aquests i altres aspectes, material, doble cranc, jaquetes, etc. vehicles i ITV’s.

Els guants anti-tall es preveu el seu repartiment per aquest 3er trimestre de 2019.

· Nova Ordre de Servei Guàrdies Investigació i Caps UI.

La regió farà una proposta consensuada amb els afectats per millorar el fet de realitzar les guàrdies i que siguin només responsables de les seves zones.

Des del SME tornem a fer esment dels serveis unipersonals que es realitzen a les diferents UI’s en nivell 4 d’alerta terrorista.

Mostrem la nostra disconformitat en què es faci un canvi substancial en les condicions laborals dels treballadors i no se’ns informi amb antelació per a què els treballadors puguin fer aportacions al document final. Esperem que amb la sectorització de la RPMS en 3 zones amb 2 efectius de l’escala bàsica per zona es redueixin les activacions i que les UI més petites no surtin perjudicades en el repartiment.

Les gorres, JID’s i espatlleres retolades està tot repartit i a disposició dels agents.

· Canvi Sala Hospitalet a Sant Feliu de Llobregat.

Proper canvi durant el 2019, sense concretar dates, ni a quants moss@s afectarà el canvi –podrien ser 7 efectius- i facilitant la voluntat del canvi de la forma menys perjudicial pels efectius o amb canvis voluntaris.

Només un 8% dels AP’s de SRC han estat denegats, instem a que tothom ho demani per ATRI, res de demanar de paraula i que no quedi constància!!!

· Trànsit. OP’s i Personal.

Mostrem el malestar per la planificació de les OP’s –operacions sortida I retorn, rallys, voltes ciclistes, campanyes SCT, etc., als diferents escamots. Ens donen la raó que l’escamot 5 tindrà més serveis planificats que la resta. Critiquem la falta de personal I també que s’assumeixin serveis especials amb efectius d’ordinari i no amb serveis voluntaris o compensats d’una altra manera més atractiva.

· MENA.

Els casos de MENA a les dependències policials s’està fent crònic. Es plantegen diverses fórmules i se’ns informa de l’estudi d’una proposta regional per tal de dotar de seguretat jurídica als treballadors. S’implementarà el fet de fer signar les entrades i sortides dels menors de les dependències policials.

Qüestionem la no centralització dels menors i la seva tutela efectiva per part d’educadors i monitors per part de la DGAIA, doncs el pernoctar a les comissàries es per una falta de places d’allotjament, no de falta d’educadors.

Des del SME creiem inadmissible el haver de suportar més riscos dels que ja tenim assumits com a Policies. Instem a la revisió mèdica dels MENA pels serveis corresponents un cop hagin de tenir contacte amb personal de la DGP i la desinfecció d’ofici de les instal·lacions on s’hi estiguin.

· Plantejament de serveis que realitzen moss@s en altres equipaments no dependents de la DGP.

La resposta dels serveis a diferents jutjats, Aeroport, etc., provoca no poques queixes. Demanarem hora amb els responsables de la CG Mobilitat doncs la falta d’inversió es manifesta per part de la gerència I saber de primera mà quines explicacions ens donen. La directora de Serveis està al cas de les deficiències –jutjats Esplugues, Sant Boi, El Prat.-.

· Restriccions Consultes.

Es planteja una revisió de la restricció als agents d’USC de consultes de procediments, persones relacionades, núm. de telèfons, etc., per tal de dotar de més autonomia als agents destinats a porta, operadors de sala, denúncies de VIDO a OAC fora de l’horari del GAV etc. La regió al·lega que si arriba un volum significatiu de necessitats concretes del territori, ho plantejarien a la DSIP.

· Seguretat a les Comissaries.

Ens tornen a dir el que ja sabíem: tot triga molt, ja sigui per pressupost o per la seva implementació. La instal·lació de càmeres CCTV, jardineres, pilones, electrificacions d’obertura de portes….es lent i no es disposa de calendari. Hi ha més de 50 esmenes als informes de mancances per seguretat. Algunes actuacions ja s’estan duent a terme, pilones a esplugues p.ex. i el calendari d’electrificació, entre maig 2019 i març 2020, dels accessos de vianants a les comissaries.

· Vilafranca del Penedès.

La nostra organització ha mostrat la seva preocupació per l’estat de diferents infraestructures, com pot ser l’enfonsament d’aquest edifici. El servei d’administració no veu un risc i es realitza seguiment, informant-nos que tenen previst abans de setmana santa tornar a inspeccionar l’evolució.

Elevem diverses queixes sobre avaries de càmeres i videoporters, sensors d’incendis, instal·lacions aigua calenta, climatització, males olors, actuacions contra la legionel·la, etc. per tal que es tinguin en consideració.

Quedem emplaçats per a la propera reunió regional el pròxim mes de JUNY.

Per qualsevol dubte o ampliació de la informació podeu contactar amb nosaltres per qualsevol via de comunicació, i a la vegada fer-nos arribar  les aportacions que considereu oportunes perquè les exposem en pròximes reunions.

Sempre Moss@s Esquadra

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ RPMS 14 DE MARÇ DE 2019