Avui dijous s’ha publicat al DOGC el DECRET LLEI 7/2019, de 2 d’abril, de concessió d’un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

A través d’aquest Decret Llei es decret decreta concedir un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 prorrogats per al 2019, per un import màxim de 813.900.000 euros a la secció pressupostària Despeses de Diversos Departaments, Servei Altres Despeses de Personal. Més concretament, aquests diners van destinats, com en el seu propi redactat diu, a IMPREVISTOS I MILLORA DE MATÈRIA DE PERSONAL.

És per aquest motiu que la CME 3SINDICAL hem adreçat un escrit al Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonés i Garcia, per exigir-li i recordar-li que una part d’aquests 813.900.000 euros han d’anar destinats a la millora en matèria de personal del Cos de Mossos d’Esquadra i, més concretament, a tots aquells punts de greuges que estem patint i que ell ja bé coneix perquè ja se li van fer arribar per part dels sindicats del CME el passat mes de desembre.

JA ÉS HORA DE QUÈ SE’NS TINGUI EN COMPTE!!!

Descarrega’t el PDF: 813.900.000 Euros