Els responsables del Departament d’Interior semblen oblidar que els mossos som treballadors, en aquest cas funcionaris de carrera pertanyents als Cossos Especials, que realitzen les seves funcions per a una empresa pública: la Generalitat de Catalunya. I diem això, perquè a aquests treballadors no se’ls dota de l’equipament adient mínim e imprescindible per a realitzar les seves funcions.

Hem adreçat escrit a la Subdirecció e Recursos Humans incidint en la manca de material per a les unitats de seguretat ciutadana que realitzen serveis de paisà, els coneguts com a “FURES” o grups de delinqüència urbana.

Aquests grups són un pilar fonamental en la prevenció de furts, robatoris als carrers i persecució del tràfic de drogues a petita escala, entre d’altres que tan preocupen a la societat i que a ciutats com Barcelona, llocs turístics i d’altres indrets del nostre territori, surten a diari als mitjans de comunicació, amb especial incidència l’augment del nombre de fets delictius alarmants als quals han de fer front.

Per aquest motiu hem instat a l’Administració a que faci l’estudi per a la implementació, el més aviat possible, d’orelleres tant amb fil com amb la tecnologia “bluetooth” o similar a aquests grups “FURES” i fer-ho extensible també als efectius de les diferents Comissaries Generals – CGIC, CGINF- i altres unitats que es determinin –supervisors de dispositius d’ordre públic, manifestacions i concentracions, integrants ASMET i mobilitat, Grup Regional de Motos, etc. per al de facilitar la seva complicada tasca.

CATALUNYA, 15 ABRIL DE 2019


Descarrega’t el PDF: DEMANEM “PINGANILLOS” PELS FURES I UNITATS NO UNIFORMADES

Descarrega’t l’escrit registrat: DOTACIÓ DE “PINGANILLOS” PELS FURES I UNITATS NO UNIFORMADES