La CME 3SINDICAL ha tingut coneixement que a la Regió Policial de Girona s’està duent a terme, per ordre de la Prefectura, el dispositiu “TOGA” (vigilància exterior dels edificis judicials) amb agents de la PG-ME que es troben en situació administrativa especial de segona activitat.

Això és contrari a l’Ordre IRP/413/2009, de 10 de setembre, de determinació de les funcions de l’activitat policial que es poden dur a terme en els llocs de treball de les diferents categories del cos de mossos d’esquadra susceptibles de ser proveïts en la situació administrativa especial de segona activitat.

Segons aquesta ordre, es poden realitzar funcions de vigilància dels edificis de la Generalitat de Catalunya i dels edificis judicials, però sempre i quant no impliquin actuacions policials operatives.

Per aquest motiu hem adreçat escrit al Director General de la Policia per tal que resolgui que els membres del Cos de Mossos d’Esquadra que es trobin en situació administrativa especial de segona activitat no poden desenvolupar el dispositiu anomenat “TOGA” atès que es poden trobar en situacions que impliquin incórrer en actuacions policials operatives que prohibeix l’Ordre IRP/313/2009.

Catalunya, a 17 d’abril de 2019

Descarrega’t el PDF: DISPOSITIU TOGA I SEGONA ACTIVITAT

Descarrega’t l’escrit presentat: DISPOSITIU TOGA PER A MEMBRES EN SEGONA ACTIVITAT