El passat 4 d’abril es va reunir la comissió de valoració del concurs general. En aquella comissió, es van aprovar i fer públiques:

– La llista definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria amb indicació dels motius d’exclusió.
– la llista definitiva de la preferència dels llocs de treball de les persones participants
– La llista provisional de valoració de mèrits de la fase del concurs.

Una vegada fetes públiques aquestes llistes, hem pogut comprovar que hi hagut una errada en la valoració dels coneixements de llengua Aranesa.

Aquest mèrit de coneixements de llengua Aranesa només s’ha de valorar per als llocs de treball ubicats a les localitats del territori d’Era Val d’Aran i per errada s’ha valorat per a d’altres llocs de treball fora de les localitats del territori d’Era Val d’Aran perquè s’ha barrejat amb el mèrit de la destinació prèvia del cònjuge.

Aquesta errada serà corregida d’ofici per la mateixa Administració però, no obstant, us recordem que teniu de termini fins el 23 d’abril per formular les al·legacions que considereu pertinents presentant el model DAD70.b

Catalunya a 10 d’abril de 2019

Descarrega’t el PDF: ERRADA MÈRITS ARANÈS CONCURS GENERAL