En el BOE núm. 57 de data 7 de març de 2019 es va publicar el Reial Decret – llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.

Arran de l’entrada en vigor de la normativa estatal des de l’1 d’abril de 2019, la Direcció general de la policia ha interpretat que desapareix el permís de 5 dies per naixement de fill/a, postura que no podem compartir per atemptar greument contra els interessos i drets dels moss@s.

De fet, El permís de naixement es troba regulat en l’art. 12 de la llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. Aquesta llei autonòmica es troba vigent i el seu article 12 no ha estat objecte de cap modificació ni de cap derogació. Motiu que ens permet sostenir que el permís de naixement de cinc dies no ha desaparegut.

És per tot això que la CME 3SINDICAL hem obert via administrativa reclamant la recuperació d’aquest permís de naixement.

Descarrega’t el PDF: EXIGIM ENS RETORNIN EL PERMÍS DE NAIXEMENT

Descarrega’t la reclamació en PDF: RECLAMACIÓ PERMÍS DE NAIXEMENT