En una de les reunions que a finals de l’any 2018 vam tenir els sindicats amb l’Administració, se’ns va anunciar als sindicats que a partir de l’1 de febrer de 2019, s’eliminarien els quadrants Q5R i Q5S a les unitats i àrees afectades, APEN, ARSET i ARIC les quals passarien a tenir com a quadrant horari de referència el Q5.

Amb aquesta mesura s’aconseguirien reduir notablement les bosses de romanent que els agents que estan patint aquests horaris tenen i per tant reduir substancialment , el nivell de discriminació que es pateix en aquests llocs de treball.

Arribada la data en què tot plegat s’havia d’aplicar, res no ha canviat i la única explicació que se’ns ha donat ha estat que aquesta millor de condicions de treball anava lligada a tot el paquet de negociació que s’estava treballant entre sindicats i Administració, quan tots sabem que aquesta era una mesura que estava totalment al marge de cap negociació.

És per aquest motiu que exigim a l’Administració que s’apliqui el Q5 a les unitats i àrees esmentades i eliminar el Q5R i el Q5S.

Catalunya 16 d’abril de 2019

Descarrega’t el PDF: FORA Q5R I Q5S. EXIGIM EL Q5 JA!!!

Descarrega’t l’escrit en PDF: ELIMINACIÓ QUADRANTS Q5R I Q5S