En el Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 3 d’abril de 2019, es va decidir validar el Decret Llei 6/2019, del 19 de març, sobre el restabliment del complement de productivitat variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut.

La coalició CME 3SINDICAL hem adreçat un escrit al Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Sr. Pere Aragonès i Garcia en el que demanem la recuperació del complement de productivitat tenint en compte que al llarg de l’any 2018 la situació de les finances de la Generalitat ha anat millorant successivament, en relació amb l’any anterior i que totes les dades financeres disponibles actualment, fan pensar que no hi ha circumstàncies que puguin posar en risc el compliment dels objectius de dèficit, deute i regla de despesa.

Dit això, observem que és perfectament possible absorbir amb els crèdits pressupostaris consignats, prorrogats per al 2019, la despesa corresponent a aquesta mesura.

Hauria de ser voluntat del Govern de la Generalitat no demorar la implementació d’una mesura com aquesta en el Cos de Mossos d’Esquadra de reconeixement de l’esforç que aquest col·lectiu està duent a terme alhora de ser un element motivador.  

VOLEM RECUPERAR LA NOSTRA BUFANDA!!
NO SOM MENYS QUE CAP ALTRA COL.LECTIU DE FUNCIONARIS!!

Descarrega’t el PDF: RECUPERACIÓ COMPLEMENT PRODUCTIVITAT “BUFANDA”