DISTRIBUCIÓ JAQUETES INTERVENCIÓ DISCRETA.

S’han entregat totes les jaquetes de les unitats d’investigació i també als que estan en situació administrativa diferent, es a dir, aquells efectius que no tenen curs, etc., però estan treballant en unitats d’investigació (ATI ,UI,DIC, etc.)
S’han demanat jaquetes per al GRD, caps i sots caps d’àrees…, per quan van a serveis de paisà. Per problemes de talles es van repartint però tothom en tindrà.

ESCUTS ESPECIALITAT TRÀNSIT

Estan adjudicats i en dos o tres mesos es farà entrega .Es lliuraran 3 escuts de braç amb la veta adherent adaptada “velcro”. A la roba nova ja hi anirà des d’un principi.
Es farà una instrucció que determini on es podran col·locar aquets escuts (a jaqueta de pluja mai).

GUANTS MOTORISTES

Estan tots repartits. Si hi ha alguna queixa d’algú que no en disposa, es perquè ha estat en alguna situació excepcional tipus baixa o altres. En aquests casos que l’afectat informi i se li entregaran.

GUANTS ANTITALL

Ha guanyat la licitació DRAGON. Pendent de talles arribaran 6050 parells, es farà una mostra entre els agents i així s’accelerarà l’entrega. Tots els sindicats hem acceptat aquesta mesura.

ARMILLES ANTITRAUMA I CASCS

S’explica el tema que ha passat amb BRIMO dels nous agents i caporals. S’exposa que s’ha buscat solució com s’ha pogut, donat que no es disposa de talles de les armilles comprades any passat. S’espera que amb la licitació que hi ha temps fins el 23 octubre, es compraran les 1500 fundes per armilles i antitrauma i se solucionaran els problemes tant de manca de material com de caducitat. Val a recordar, que les armilles FEDUR de diverses ARRO que encara s’utilitzen, des de novembre del 2017 estan caducades. En aquest aspecte traslladem de nou la nostra queixa per aquest fet.

Es calcula que l’entrega serà cap a l’octubre o novembre.
Pel que respecta als cascs possiblement serà l’any vinent que es canviaran i portaran el mateix les ARRO, com la BRIMO.

SALUT LABORAL. ESPECIFICACIONS CINTURÓ DE TREBALL

Segons malaltia i segons solucions es proposa redistribució del material utilització de les butxaques de l’armilla.
Es fa la prova de la redistribució, i de portar quasi 3 quilos de pes al cinturó es pot arribar a repartir 1,3 kg. al cinturó i uns 1,6 kg. a l’armilla.

Des del sindicat SME es posa en dubte aquestes solucions donat que es perjudica seriosament l’operativitat. Els problemes que poden sorgir amb accedir a segons quines eines de treball en cas d’estrès, s’incrementen amb els riscs que això genera.
Properament, es farà la prova també amb l’arnés policial de tirants.

TASER DISTRIBUCIÓ

Tota la distribució està feta a excepció d’alguna demarcació de Lleida. El motiu d’aquesta no distribució ve donat en què la diputació aporta els DEA, i en aquestes destinacions no s’ha distribuït En conseqüència, aquesta qüestió no depèn directament de la Prefectura.

UNIFORMITAT ACSO

Estan fent el concurs i es calcula que l’entrega serà entre 60-90 dies, cap a l’Octubre-Novembre.

MATERIAL AUDIOVISUAL

Es realitzarà el canvi de totes les càmeres fotogràfiques aquest any 2019. Pel que respecta les càmeres de video es paralitza fins al 2020.

Descarrega’t el PDF: 8 DE MAIG. REUNIÓ SUBCOMISSIÓ DE MATERIALS I EQUIPAMENTS