L’especialitat d’investigació al CME es troba en una situació d’interinitat perenne i allunyada de l’excel·lència per part de la Subdirecció General de Recursos Humans (SGRH). Això es fruit, entre d’altres, de la falta de recursos materials, formatius i per la manca d’ampliació de plantilles a les unitats per part de personal qualificat.

Diem això, perquè coneixedors de l’herència nefasta que va rebre la subdirecció actual, fruit de la inoperància i despotisme al qual ens tenia acostumats l’antiga titular, poc o gens s’ha fet per avançar en millores pels especialistes actuals. No perquè des del SME no hi haguem insistit.

Recordem que va ser l’SME qui Consell rere Consell de la Policia, exigia la creació d’una comissió per a les especialitats, essent Investigació, la primera que es va crear i on es va donar per primera vegada veu a un gran gruix dels moss@s que no es veien representats a les reunions del Consell.

Una comissió que no es reuneix des de Març del 2018, un nou concurs oposició –CO- que aquest 2019 farà 5 anys que no es convoca i que segons l’Estatut bàsic de l’empleat públic, s’hauria de convocar, com a màxim, cada 2 anys.

Ens trobem amb personal efectuant funcions de carrera professional per les quals no estan ni formats, ni jurídicament emparats en realitzar tasques que no els hi són pròpies, amb un “interinatge” que es contraposa frontalment als interessos dels treballadors que han aconseguit ocupar una plaça definitiva mitjançant CO. Considerem que això es un greuge per als treballadors i una presumpta prevaricació per part de la SGRH a la que ha de posar-hi remei urgentment.

Aquest interinatge el tenim quantificat –segons les dades oficials aportades per l’Administració al 2018- en 350 persones sense la formació específica per romandre a l’especialitat.

Tampoc hem obtingut resposta del Servei d’Assessorament jurídic del Departament al respecte envers l’incompliment del Pla de Carrera professional al CME.

Els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat no es donen al CME, essent la publicitat un dels motius pels quals sembla que estem en una empresa on només funciona la cultura de “l’enxufisme” i els contactes personals deixant de banda els principis ben definits per accedir als llocs de treball en l’empresa pública.

Aquesta mala gestió, provoca una moral baixa en el treballador, una dificultat a l’hora de la realització de concursos de mobilitat, un desgast en hores de desplaçaments, kilòmetres perduts i despeses evitables, a part de poder optar a una millor conciliació laboral i familiar, doncs els concursos no es realitzen en temps i forma i les comissions operatives o personal “en negre” ocupen places de manera més que qüestionable.

Per tot plegat, des de la secretaria d’investigació del SME instem a la SGRH a que, tal i com se’ns va informar al darrer Consell de la Policia, CONVOQUI UN C.O. QUE PERMETI AL MATEIX TEMPS, LA MOBILITAT DE TOT EL PERSONAL AMB PLAÇA DEFINITIVA A L’ESPECIALITAT D’INVESTIGACIÓ i es deixi de gestionar el CME com una empresa d’amics amb mossos de primera i mossos de tercera.

SME en defensa dels Moss@s

Descarrega’t el PDF: INVESTIGACIÓ AL CME