El DECRET 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei, en breu farà 11 anys de la seva vigència i cal que sigui actualitzat.

En aquest aspecte, la disposició final cinquena de l’esmentat DECRET 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei, recull que a proposta del Departament d’Economia i Finances, el Govern revisarà els imports de les indemnitzacions que estableixen els annexos 1, 2, 4 i 5.

Aquests annexos 1, 2, 4 i 5, estableixen els imports de les dietes en territori espanyol, les dietes en territori estranger, la quantia d’assistències a tribunals o òrgans de selecció i quanties màximes d’assistència a la pràctica de proves d’aptitud per a l’exercici de professions o per a la realització d’activitats i les categories i quanties del personal col·laborador en els tribunals.

És evident per a tothom que després d’haver passat 11 anys, tot s’ha encarit i cal fer una revisió dels imports de les dietes.

Cal fer també una especial menció a la necessitat de revisar les quanties d’indemnitzacions per raó de serveis mitjançant l’ús de vehicles particulars o altres mitjans de transport, donat que els imports dels carburants pels vehicles particulars, així com els preus de qualsevol altre mitjà de transport, han vist incrementats els seus preus, fins i tot en alguns casos doblant o triplicant els imports que hi havia vigents al 2008.

És per aquest motiu que des del SME hem peticionat aquesta revisió, instant a que sigui debatuda i negociada en l’àmbit de la Mesa General de la Funció Pública.

SME EN DEFENSA DELS MOSS@S
SEMPRE MOSSOS ESQUADRA

Descarrega’t el PDF: PETICIÓ QUE ES REVISI EL DECRET D’INDEMNITZACIONS