En principi us informem de que estem convocats per la subdirecció general el dia 28 de maig per informar-nos de:

– Tancament Sala Central del carrer Bolívia,
– Nova Àrea de Seguretat Institucional,
– Pla d’Estiu

Us anirem informant en els propers dies.

Temes tractacts.

Servei TOGA, l’afectació es en general a tota la regió en quan als serveis que hi implica, es demana aprofitar els serveis de les diferents dependencies implicades per optimitzar els efectius, de fet han tret el furgó d’ordre públic de la Fiscalia, s’està intentant adaptar depenen el marge de maniobra que es pugui tenir vers les ordres del TSJC.

ARRO, aquesta àrea es de les mes afectades en quan als serveis TOGA, que els implica esta en serveis estàtics per deixar de fer seguretat ciutadana en barris com Ciutat Vella, cosa que els implica tenir situacions problemàtiques amb grups de MENAS, ja que deixen de tenir presència diària.

Es demana al respecte de l’activació de nivell 3 d’ordre públic amb antelació suficient. Se’ns diu que es tema de la CSUCOT qui transmet aquestes activacions, per correu o verbalment al cap.

ARIC Menors Ciutat de la Justícia, se’ns fa saber que properament es mirarà la incidència dels reflexes amb la il·luminació, que ja es va reclamar fa un any, es buscarà la manera de solucionar-ho, essent una bona opció al respecte la solució donada a la zona de càmeres.

S’ha parlat al respecte del Procediment Operatiu que tenen en revisió pel que ens diuen es vol acabar de fer, de retruc exposem la informació que ens arriba al respecte de la intenció de fusionar Menors i Majors, cosa que diuen s’està estudiant per optimitzar recursos, al respecte se’ls dona algunes puntualitzacions com la diferenciació d’un servei de 24 hores de Menors, que no te Majors, i les nits a fer amb un suposat Q3 que seria problemàtic. Se’ns diu que parlaran amb el cap d’ARIC per aclarir la possible proposta.

Se’ns informa dels efectius d’ARIC amb taquilles a l’ABP Sants que ara passaran a tenir a la mateixa Ciutat de la Justícia, en detriment del servei de paisà de la UAM, per prioritzar els serveis d’USC d’uniforme. Es demana que la UAM també en puguin tenir.

Tema MENA’s, s’ha creat un servei anomenat STOP per incidir en la situació d’aquest col·lectiu i que deixin d’estar al carrer i les possibles problemàtiques que es donin amb una duració pilot de 6 mesos, d’on es trauran les conclusions pertinents.

Les ABP’s contribueixen amb el servei ordinari de FURES i la seva franja horària, però el fet es que aquest servei concret es fa en unes franges horàries nocturnes de 18 a 02 no establertes normativament, des de la regió se’ns diu que en els brífings no ha sortit aquest problema i que hi ha força ganes al respecte de la feina que estan fent. Es mirarà de solucionar els dubtes que es puguin tenir i la voluntarietat d’aquest servei en aquestes franges horàries.

Respecte a la problemàtica amb la DGAIA, no reben resposta de solució i la regió intenta treballar amb els recursos que te a l’abast. 

ABP Ciutat Vella, la climatització de la zona d’OAC i requeriments, està adjudicada la feina i hi ha un calendari de reposició entre unes 6/8 setmanes, aquest cas ha estat prioritari en d’altres pendents.

ABP Sarrià, la nova comissaria estarà aproximadament pel setembre, amb un possible increment d’espai de pàrquing.

– L’accés de l’agent de porta a la consola de càmeres està solucionat
– Sobre l’accés dels Pendrives als ordinadors de l’OAC, la DSIP va decidir donar un perfil d’usuari per ser menys vulnerables, es parlarà amb la DSIP sobre aquest tema.  

ABP St Marti, s’intentarà millorà la climatització dels vestidors, però la inversió serà molt limitada pel fet de que l’edifici està pendent d’una rehabilitació total.

ACD Les Corts, la roda d’efectius es mante els 6 mesos tal com es va plantejar en l’últim canvi, que seria al setembre en la resolució del CG.

ABP Sant Andreu, Insistim en que a la voluntarietat dels canvis per fer nits no s’apliqui el 33 % de nits anuals, s’està fent una interpretació molt restrictiva des de fa temps ne general.

ABP Gràcia, s’ha demanat treure les planificacions de romanent planificat en les setmanes anteriors i posteriors dels torns de vacances durant les Festes de Gràcia o altres festes que puguin haver, la opció de canviar-ho s’ha estat fent fins ara, per molt que siguin serveis planificats. S’ho miraran

Formació, s’estan comptant 6 hores, desplaçament inclòs, de servei mínim en la formació, s’està treballant perquè es puguin aplicar les 8 hores de servei per poder aprofitar la formació. S’informarà a totes les ABP’s al respecte.

En la manca de TIR i el seu absentisme, es planteja la voluntarietat en setmanes de festa comptant com a planificat, tot i que, el que vulgui tirar es pot posar en contacte amb els instructors per planificar-li.

Pla d’estiu 2018, s’ha cursat l’ordre de pagament del que quedava pendent del 2018 a la nomina de maig.

Miniconcurs de BCN del CG, es demana que es tinguin en compte els efectius que es mantenen en plaça genèrica per si volen canviar de servei. Es mirarà el que s’ha fet fins ara per dona també l’opció.

Servei de traductors a l’ABP Horta, es demana aquest servei com tenen a Ciutat Vella i Eixample, es una zona turística important amb la Sagrada Familia i Sant Pau com a punts àlgids. S’ho miraran

Altres temes pendents

– Cadires noves, en breu es lliuraran una remesa, prioritzant les OAC’s
– Climatització ABP’s, pendent de calendari com l’ABP Horta i altres 
– OAC Plaça Catalunya, es prioritària, no hi ha data d’obertura, s’estan fent obres de millora en la seguretat
– Eixample, al juny s’iniciarà la reforma de l’entrada d’OAC
– Sant Andreu, el gimnàs de la 2ª planta es traurà pel tema del pes en el forjat de l’edifici. El tatami es mantindrà
– Grup Motos, pendents dels estudis amb diferents models i el pressupost al respecte.
– URIA Les Corts, manca de locutoris, tema material d’oficina en principi està solucionat
– OAC Sants Estació, se’ns avança el proper tancament i passarà a ser sala de descans per ASMET i BRIMO
– ABP Les Corts, les càmeres amb problemes de visualització, restaran operatives les noves a meitat de juny

Se’ns emplaça a la propera reunió regional pel dia 18 de setembre a les 10 hores.

Barcelona a 23 de maig de 2019

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ AMB LA REGIÓ POLICIAL METROPOLITANA DE BARCELONA DEL DIA 20 DE MAIG