REUNIÓ DELS REPRESENTANTS SINDICALS AMB ELS CAPS DE LA REGIÓ POLICIAL CAMP DE TARRAGONA. 8 de maig de 2019.

A l’esmentada reunió periòdica va assistir-hi el cap de la RPCT, la cap d’administració i els representants sindicals de les organitzacions SAP, USPAC, i nosaltres LA TRISINDICAL.

Us fem un resum dels punts presentats:

TOGA:

– Previsió sobre els servei toga, duració si es coneix i si s’intensificarà la presència de serveis regionals o d’oficines. De tota manera demanem formalment que es prioritzi per part dels responsables de la RPCT la necessitat de finalitzar aquest servei presencial per d’altres que no requereixi la presència de forma permanent d’agents.

L’intendent ens trasllada que a partir del 15 de maig de 8h a les 15h, mentre el jutjat es trobi obert no s’efectuarà el servei toga. Al mateix temps ens informa que els serveis regionals (URPAC, URMA, URPA…) es troben en la roda del servei en l’horari en el que cada cap de comissaria consideri mes oportú realitzar el reforç, en breu també entrarà a la roda efectius de suport de SRC.

– Recordem que no fa gaire es va tancar una comissaria per anar el cap de torn amb l’agent de porta a un requeriment atès que l’únic indicatiu existent estava al jutjat.

Ens manifesta que son coneixedors de l’incident i ens comuniquen que la responsabilitat de deixar descobert el toga o tancar la comissaria, recau en el cap de torn regional.

– Sol·licitem que s’incrementi la Coordinació amb els serveis regionals i efectius d’altres ABP’s que cobreixen el toga. Ha passat que el recolzament en ocasions ve sense avisar la setmana que hi ha treballant tot l’escamot i d’altres setmanes que no hi ha gent, no ve ningú.

Ens manifesten que existeix una roda on participen agents OS RPCT, URPA, URMA, URPAC I OS SCC els quals cobreixen els dimecres i dissabtes torn nit.

ARMILLES:

– A data d’avui, encara queden pendents de lliurar armilles, les de talles especials. Quin és el seu estat?

La cap de suport regional manifesta que actualment són un nombre molt reduït les pendents de lliurar i que s’ha endarrerit la seva confecció per l’empresa adjudicatària per les característiques de talla especial afegit amb l’augment de les demandes d’armilles que han rebut des de les PL del Territori.

SALA:

– En reunions anteriors va sortir el tema de les actuacions amb animal abandonat a la via pública a poblacions on no hi ha policia local, fins i tot surten denuncies als diaris de particulars explicant de què els Mossos no han volgut atendre la recollida d’un gos, ha sortit el protocol de la UCMA que ho regula? Com s’ha de procedir per part dels operadors i dels agents al carrer?

Tot segueix igual, el cap de regió recorda que es una tasca on la responsabilitat recau sobre els ajuntaments i que si no hi ha un risc per les persones, no es feina nostra.

– Demanem que es realitzi un estudi de riscos laborals a la sala de Reus pel fet de comprovar que no afecti als operadors la integració de les sales de ponent i de Manresa, on es produirà un increment tant de personal, com d’equipament. Aquest fet, reduirà els espais i augmentarà tant els sorolls com les exposicions a camps electromagnètics produïts pels ordinadors i amb possible increment de casos d’hipotròfia circular com els coneguts de la sala de la metro nord.

Són conscients dels canvis que rebrà la SRC, faran la petició d ́un informe a riscos laborals per determinar el grau d ́afectació als efectius de la sala, al mateix temps des de la regió mantindran contacte continuat amb l’inspector Ruano per tal de realitzar el seguiment de la integració de les esmentades sales.

– Hi ha previst cobrir amb hores extres la manca d’operadors amb increment de feina a l’estiu?

No.

– Mal reciclatge de l ́aire i porta accés exterior trencada.

La cap d’administració ens recorda que la gestió de l’edifici és aliena a ells. De totes formes ens manifesta que no es realitzarà la reparació de la porta que dóna a l’exterior de la Sala perquè no es necessària pel fet que tallaria el cicle de reciclatge de l ́aire i atenent a què per normativa ha de romandre tancada.

– Manteniment cadires, s’haurien de rentar. Cada quant es neteja el tapissat?

La cap d’administració ens manifesta que al ser un servei 24 hores per 7 dies es fa difícil de gestionar, de totes formes, parlarà amb el gestor del 112 per buscar una solució, o inclús gestionarà personalment una empresa que desenvolupi aquesta tasca.

– Els ordinadors es queden penjats, caldria fer manteniment per tal d’accelerar i esborrar cookies.

S’ha de fer la petició al tècnic perquè ho gestioni. Tramitar amb OS SRC.

UI:

– Estat de les Guàrdies de CODEX, hi ha previst canvis?

A data d’avui no hi ha cap canvi. Si que a nivell central s’està implantant un nou sistema de guàrdies i l’estant provant a Metro Nord i metro Sud.

– Al Vendrell hi ha problemes amb la marihuana per emmagatzemar tota la que es remolleix.

Actualment, només estan emmagatzemades 700 plantes. S’estudiarà com a possible solució el tema dels contenidors; tot i que la millor opció són els assecadors, encara que la seva col·locació no ha resultat viable un cop estudiada com a possible solució.

– Vehicles intervinguts. És una pregunta recorren, però cada dia hi ha més vehicles al voltant de les comissaries treien lloc d’estacionament.

La Cap d’Administració ens manifesta que un cop es fa la gestió per a que el vehicle passi a ser propietat del CME, no s’adscriu a la Regió, sinó que queda a disposició del CME. Per això ella ha fet totes les gestions possibles per a que certs vehicles passin a disposició de la RPCT; quant a la resta de vehicles, des d’Administració s’han fet gestions amb els jutjats per a que agilitzin els requeriments de destrucció.

ARRO:

– Els últims mesos els canvis de planificació i de torns de les unitats han estat exagerats i espontanis. La majoria per cobrir serveis de fora de la regió. Sol·licitem que atès que en la majoria de casos no són fets espontanis, sinó planificats, que des de la Unitat que sol·licita ARRO RPCT es faci amb més antelació amb la finalitat de perjudicar el mínim possible la conciliació familiar.

El cap de la regió ens comunica que ho farà constar a la CSUCOT, atès que no és competència de la RPCT, per a que s’avisi amb més temps als agents.

CP:

Fa temps que es va suprimir el Q5M en tot el territori, perquè el centre penitenciari el segueix amb el Q5R?

La cap d’administració ens manifesta que es el quadrant de referencia de APEN.

REUS:

– Millores càmeres.
Aquesta setmana està previst que vingui el tècnic de les càmeres per iniciar el canvi.

ABP TARRAGONA:

– Vehicles immobilitzats.

En referència als vehicles comissats que hi ha davant de comissaria, ens manifesten que es canviarà la seva ubicació, a partir d’ara es deixaran a l’inici del carrer.

COM SEMPRE, NO DUBTEU EN FER-NOS ARRIBAR QUALSEVOL TIPUS D’INCIDÈNCIA!!

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ REPRESENTANTS SINDICALS AMB CAPS REGIÓ POLICIAL CAMP DE TARRAGONA