Tancament de les Sales Regionals

S’ha decidit de fer el tancament de les sales de Lleida, Manresa i la sala central de comandament de Barcelona a finals de 2019 o principis de 2020 per què consideren que amb la nova promoció de mossos es podrà assumir amb més garanties.
Les funcions de les sales de Lleida i Manresa s’assumeixen a Reus i les funcions de la sala central de comandament de Barcelona seran assumides a Reus i Egara per parts iguals.
De les sales de Lleida i Manresa es farà un mini concurs per llocs de treball de USC de les regions corresponents i a més també per la sala de Reus. 

De la sala central de comandament de Barcelona també es farà mini concurs per optar a la sala de Reus, a la sala d’Egara, ASTMET, llocs de treball d’USC de la RPMB, RPMN i RPMS.

Encara estan estudiant quins mèrits es faran servir en el mini concurs però en principi semblaria que l’antiguitat a la sala seria el mèrit a tenir en compte.

Els llocs guanyats en el mini concurs donaran lloc a assolir plaça en propietat a aquells qui actualment ocupen una plaça en propietat, i una plaça provisional a aquells qui no ocupen actualment una plaça en propietat.

Es preveu que més endavant, al llarg de 2020 es pugui tancar la sala de Girona i més endavant també la sala de Sant Feliu de Llobregat.

L’objectiu final a nivell de Catalunya és que només quedin la sala de Reus, la sala Regional de Barcelona i la Sala de EGARA.

Oferiment de places per l’Àrea de Seguretat Institucional

Per motius  de seguretat, s’anirà  comunicant personalment a les persones interessades, qui ha superat la prova de l’ entrevista. Els llocs de treball obtinguts seran de nivell 3. Amb  tota  probabilitat el 17 de juny de 2019 es posaria  en  marxa aquesta nova Àrea.

Pla d’Estiu 2019

Aquest  any per  al pla d’estiu s’ha fet un oferiment inferior que altres anys  endarrere. Aquest motiu, ve donat per què amb la nova promoció de mossos que ara sortirà del ISPC, l’Administració  considera que  es  pot donar bona  part de cobertura al pla.

Pel mateix motiu, no s’oferiran aquest any lots d’hores extres pel pla d’estiu. ARRO i BRIMO participaran en aquest pla de la mateixa manera que hi van participar en les darreres edicions.

SME EN DEFENSA de MOSS@S
SEMPRE MOSSOS ESQUADRA

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ TANCAMENT SRCO, OFERIMENT DE PLACES ASI, I PLA ESTIU