Aclariment permisos i llicències moss@s d’esquadra en pràctiques.

Respecte les persones funcionàries en pràctiques del Cos de Mossos d’Esquadra, atenent al que estableix la normativa, els permisos i llicències que tot seguit es relacionen queden condicionats a fer possible l’avaluació del període de pràctiques:

  • Llicència per a estudis
  • Llicència per a assumptes propis
  • Permís per matrimoni o per inici de convivència
  • Permís de maternitat
  • Permís per adopció o acolliment internacional
  • Permís de paternitat
  • Permís per lactància
  • Permís sense retribució per a atendre un familiar Ø Reduccions de jornada.

La resta de permisos tenen el mateix tractament que se’ls dóna a la resta d’agents funcionaris de carrera i que torbareu recollits en aquesta guia de criteris que us adjuntem.

GUIA RÀPIDA DE PERMISOS I LLICÈNCIES
DEL COS DE MMEE
(fer clic per veure el PDF)

Descarrega’t el PDF: MOSS@S PRÀCTIQUES PERMISOS I LLICÈNCIES