1. Situació actual i previsió del tancament de la Sala de l’ABP de l’Hospitalet:

RESPOSTA: A inicis del mes de juliol està previst el tancament definitiu i trasllat de la Sala de l’Hospitalet a la Sala Regional RPMS. Es realitzarà un traspàs voluntari d’efectius de l’ABP l’Hospitalet a la nova ubicació, amb un total de 7 agents, 2 caporals i un Cap de Torn Regional. Els responsables operatius de la RPMS ens informen que hi haurà un període d’adaptació on es valoraran els resultats. Informem als Caps de la Regió, com no pot ser d’altre manera, la nostra disconformitat vers aquest número insuficient d’efectius, i que això pot comportar una sobrecàrrega de treball per als agents que desenvolupen la seva tasca policial a la sala regional RPMS. Es supervisarà la càrrega de feina i l’optimització dels RRHH en relació a la nova conferencia. Sobre el pagament d’eleccions als operadors de sala, un total 31 efectius rebràn la compensació estipulada.

2. Previsió de finalització del dispositiu TOGA.

RESPOSTA: No hi ha una data concreta acordada per la finalització d’aquest servei estàtic, però pel que va fer públic el Comissari en Cap del CME, amb la durada del dispositiu Minerva que s’allargarà fins al 2020, es creu que amb el dispositiu TOGA succeirà el mateix, aixó si, pendents d’una posible revisió a la baixa del nivel de cobertura del TOGA. Es comenta la manca de guants antitall per part dels efectius TEDAX per a realitzar aquest tipus de servei.

3. En base a la manca d’efectius que pateix de forma generalitzada el CME, i en relació a aquesta situació que es dóna en les comissaries de la RMPS per aquest fet que ha provocat que moltes vegades hi hagi torns de treball amb una sola patrulla efectiva realitzant tasques de seguretat ciutadana en les població assignada, demanem que es prioritzin només aquells serveis destinats únicament a garantir la seguretat de la ciutadania i que els agents del CME puguin desenvolupar la seva tasca policial amb totes les garanties de seguretat. Per aquesta manca d’efectius, també demanem el número d’agents que han estat seleccionats a les diferents destinacions de la RPMS per cobrir la nova Àrea de Seguretat Institucional.

RESPOSTA: Ens informen que la RPMS té constància d’un Sergent que ha estat seleccionat per integrar l’Àrea de Seguretat Institucional, però que aquest oferiment i assignació d’efectius a aquesta nova Àrea no ha estat gestionada ni consultada als responsables de la RPMS i per tant no poden facilitar dades contrastades.

4. Amb la implantació de la nova regulació de les Guàrdies d’UI, demanem si per part dels diferents responsables d’aquestes unitats d’investigació, han traslladat algun tipus de dubtes, queixes o suggeriments.

RESPOSTA: Les primeres setmanes de la implantació d’aquest nou sistema de Guàrdies d’UI hi ha hagut petites disfuncions, però s’han realitzat consultes als diferents responsables de les UI i aquests es mostren en general satisfets de la seva implantació. Els hem traslladat que hem rebut queixes per part d’agents que integren aquestes unitats, on s’han donat casos com el d’un agent que entre els serveis planificats de treball i serveis de guàrdies no presencials, ha estat activat durant dotze (12) dies consecutius, sense cap dia planificat com a festa.

També hem elevat queixes relacionades amb l’incompliment del Decret Horari on s’indica clarament que entre la finalització d’un servei i l’inici d’un altre han de transcorre un mínim de dotze (12) hores.

Traslladem queixes d’agents que la setmana que finalitzen la GNP, voluntàriament volen treballar el següent dia (dilluns), amb la finalitat de que no els hi pugi el romanent, i els seus responsables es neguen, quan hi ha d’altres unitats d’investigació que sí ho permeten als seus agents amb caràcter voluntari.

Ens indican els responsables de la RPMS que realitzaran gestions amb totes aquestes incidències presentades i que desconeixien, ens demanen un mínim de temps,un cop passat l’estiu, aniran perfilant les possibles incidències que s’hagin trobat per anar donant forma i solucions.

Es planteja la possibilitat de compensar per treball en horari nocturn en GNP doncs l’acord de GNP no ho contempla.

Fast ID: De les demandes efectuades, ja han arribat a les destinacions que s’ha valorat adient i en breu s’instal·laran per part de la DSIP.

Càmeres de fotos: previsió d’entrega novembre 2019.

Problemàtica manca guants látex/nitril: No tenen constància, revisaran stocks i circuit de petició.

5. Incidències obertes a l’APB Garraf: porta aparcament subterrani, banys que no es poden utilitzar, tanca aparcament exterior no funciona.

RESPOSTA: La porta de l’aparcament subterrani encara no es troba reparada per la manca d’una peça que encara no ha arribat. La resta d’incidències ens informen que ja han estat solventades.

6. Disfunció de climatització a l’ABP de l’Hospitalet de LL. Delegat del SPC va fer presa de temperatura i humitat a la zona de despatxos d’OAC, el resultat va ser de 27,5 oC. La responsable del servei d’administració va informar que hi ha un dels dos aparells de climatització espatllat. Demanem estat actual d’aquesta deficiència, i de més incidents obert per aquest mateix fet en altres comissaries de la RPMS.

RESPOSTA: Reconeixen que existeix un avaria en una part del sistema de climatització de l’edifici, però que l’aparell actualment pot absorbir aquesta sobrecàrrega en el seu funcionament, això sí, amb la quasi diària supervisió dels serveis de manteniment de l’aparell. Ens indiquen que davant qualsevol mal funcionament de la climatització, es comuniqui al servei d’administració , inclús si succeeix en cap de setmana. Que estan treballant amb pressupostos de reparació d’aquesta avaria.

Els informem que s’han realitzat, per part de delegats sindicals, mesuraments de temperatura a despatxos d’OAC i s’han superat els 27 oC, fet que contradiu el que estipula la normativa actual de prevenció de riscos laborals.

7. Demanem si ja ha estat reparat l’avaria a l’ascensor situat al edifici de l’ABP de Sant Feliu de Llobregat.

RESPOSTA: Actualment ja s’està procedint a la reparació i substitució de peces de l’ascensor.

8. Traslladem les múltiples queixes rebudes constantment en el tractament de les peticions de permisos AP’s, Hores Acumulades, etc… Demanem que es faci recordatori del seu tractament.

RESPOSTA: Es convocarà per part de l’oficina de suport regional als caps d’oficines de suport i comandaments per tal de concretar i recordar els criteris excepcionals per a les denegacions i la comunicació en temps i forma que preveu la instrucció que regula els AP’s i així desterrar el mal ús de les “necessitats de servei o operatives” que amb tanta alegría s’utilitza, en detriment del drets laborals dels treballadors.

9. Petició cadenes punxes controls USC’s.

RESPOSTA: S’ha elevat la demanda al servei d’assessorament jurídic per tal de valorar la responsabilitat social corporativa del seu ús per part dels agents d’usc. Tot i els simulacres realitzats en dispositius Gàbia, valorem positivament que es pugui dotar als efectius d’aquesta eina per tal de realitzar controls de pas de manera més eficient.

10. ARRO possible canvi d’ubicació i disfuncions en els serveis.

RESPOSTA: No hi ha canvi previst de la seva ubicació. La Regió nega que surtin furgonetes de 2-3 efectius. Confirmen la disminució d’assignació d’hores POEA i donen explicacions sobre els diferents nivells d’alerta i la catalogació per part de la CGINF segons el tipus de servei. Es preveu l’entrega de guants anti-tall per a finals d’octubre 2019.

11. TRÀNSIT Hem demanat el nombre d’efectius que es perden per la participació en els darrers concursos.

RESPOSTA: Pèrdua de 7 efectius amb motiu del concurs general de seguretat ciutadana. Es traslladen diverses incidències en relació a dispositius i serveis realitzats per part d’efectius de l’ART.

AGENTS EN PRÀCTIQUES: En el seu primer període de pràctiques, un total de 74 companys i companyes han arribat a la RPMS. Revisaran el manual de benvinguda que se’ls ha donat, doncs sindicalment hi ha informació incomplerta que passa de puntetes sobre instruccions o ordres de servei vigents.

Càmeres, seguretat comissàries, climatització, portes i accessos aparcaments: explicacions per part del cap del servei d’administració RPMS dels diferents contractes, partides pressupostàries, manteniments i calendarització de les reparacions/renovacions. Es dona per eradicat el brot de legionel·la detectat a St. Feliu de Llobregat. Es comenten diferents incidències de males olors, vestuaris, neteges banys i espais comuns.

Catalunya 28/06/2019

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ DE LA REGIÓ POLICIAL METROSUD 27/06