Us fem un resum dels punts presentats per nosaltres:

PLA DE SEGURETAT DEPENDÈNCIES RPP. NOVETATS:

Per motius de seguretat no entrarem a aprofundir en detall en la resposta.

Dir que en termes generals en breu s’iniciaran canvis tant a nivell de càmeres, lames enlluernament, millores d’accés i instal·lació d’intèrfons en algunes dependències…

Al marge de l’apartat seguretat, en tema infraestructures s’està treballant en una opció força factible per ampliar la comissaria de Lleida.

PERMISOS ASSUMPTES PERSONALS. % CONCEDITS I DENEGATS:

Com en l’anterior reunió, diuen que no poden facilitar la informació. Realment, és que NO ENS VOLEN facilitar aquesta informació.

Novament ens emplacen a que demanem aquestes dades a la SGRH.

Companys/es us seguim encoratjant a que encara que sapigueu que aquell AP no us serà atorgat, feu igualment la petició per ATRI.

Queda clar que des de que cada vegada fem més aquestes peticions per ATRI, les ràtios de denegacions incrementen i per aquests motius no se’ns vol ensenyar aquesta crua realitat.

PLANIFICACIÓ ESCREIX CAPS SETMANA:

Exposem que això succeeix especialment a Lleida en divendres i dissabtes nits i vigílies de festiu. Són coneixedors d’aquests fets i manifesten que es veuen obligats a fer-ho per manca d’efectius.

S’excusen amb l’exposició que com a molt es planifiquen dues jornades de romanent anuals en aquests supòsits.

PREVISIÓ ARRIBADA AGENTS PRÀCTIQUES:

Confirmant informacions que anaven arribant en dies previs a la reunió, ens manifesten que no vindrà agents en pràctiques a la RPP. Excepcionalment, sols en vindria si algun efectiu dels existents a RPP anés al Pla d’Estiu, i en aquest cas algun agent de pràctiques podria substituir a aquest efectiu de la RPP.

TOGA:

– Previsió sobre els servei toga, duració si es coneix, alternatives, …

Són coneixedors del desgast que ha suposat aquest dispositiu.

Per intentar distribuir aquesta càrrega i intentar dosificar a USC, es van incloure als serveis regional a fer TOGA en nits i caps de setmana.

Així unitats com URPA, URPAC, URMA… també estan suportant aquest dispositiu.

Agents de SRCO, en ocasions que els efectius ho permetin, també estant fent TOGA.

IMPUTACIÓ FORMACIÓ TIR:

A mode d’exemple fem menció a la situació de Lleida.

Els efectius han d’estar a les 9h al camp de tir i se’ls imputa la formació a partir d’allí. No obstant els exposem que els agents prèviament han hagut d’anar a dependències a recollir tot el material per estar a la línia de tir a les 9h. El mateix succeeix a l’acabament quan han d’anar a dependències a deixar els estris.

Davant això exposem que la imputació horària és clarament insuficient i que cal incrementar-la.

El mateix passaria amb altres situacions d’efectius que desplaçant-se d’altres destinacions de la regió, han patit algun entrebanc amb temes referents a aquestes imputacions.

No parlem de diners. Parlem d’hores del treballador/a!

Queda clar, que si tots i totes els efectius de moss@s d’esquadra poguéssim efectuar la formació en horari laboral, ens evitaríem aquestes situacions de misèries i malestar en l’entorn laboral.

SRCO: Possibles novetats/segueix existint la NO recerca de solucions a baixes llargues, denegacions permisos,…:

Amb la resposta que “Fins al tancament s’intenta fer el que es pot” queda clar que estem parlant de la crònica d’una mort anunciada.

Manifesten que el que han pogut fer es baixar els mínims de nit que són 5, fins situar-los a 4 per poder donar més permisos.

Dins l’esdevenir de la reunió i arran d’unes qüestions referents a horaris de les eleccions, es fa menció que per no entrar en “greuges” els efectius de SRCO han de rebre el mateix tracte que la resta que van treballar aquell dia, i que no poden ser menys.

Analitzaran la qüestió que els vam exposar.

TEDAX. CANVIS CONSTANTS DE PLANIFICACIÓ:

Feta exposició dels constants canvis i la dificultat que es genera en l’àmbit de la conciliació familiar, el Sots Cap regional, sense contradir-ho ni res al respecte, no ha volgut entrar en l’afer tot exposant que en tractar-se d’un servei central, cal elevar la qüestió a altre lloc.

OAC. VOLUM DENÚNCIES, ESPAIS:

Assumeixen que en moments del dia el volum de feina és molt gran fins al punt que hi ha moments de col·lapse.

No s’aporta cap mena de xifra, anàlisi o similar al respecte.

Els temps d’espera han pujat, però a dia d’avui no hi ha cap novetat ni canvi per poder aplicar vers l’assumpte.

Pel que respecta als espais, s’està valorant si en un futur quan es produeixi el tancament de SRCO es podrà fer alguna redistribució de despatxos i guanyar espai per OAC.

VEHICLES POLICIALS: Manifestem la nostra preocupació per l’estat d’alguns vehicles, així com la pèrdua significant en algunes destinacions (Ex. a Trànsit Lleida i a Balaguer hi ha dos vehicles menys a cada destinació)

No hi haurà substitució d’aquests quatre vehicles esmentats.

Actualment la Regió disposa de 156 vehicles de tot tipus. No s’ha produït cap mena de reposició per estar en renting.

Des d’Administració no s’està actualment en disposició de poder facilitar dades de lliuraments i noves arribades.

ESTAT ACTUAL REPOSICIÓ CADIRES:

Al maig ja van arribar les cadires fixes pel menjador i pel brífing. Aquesta setmana de finals maig han arribat les de rodes.

No ens poden determinar quantitat tot i que esmenten que són suficients per cobrir les necessitats que hi havia anotades.

MOLLERUSSA. ACTUALITAT DEPENDÈNCIES, MÒDULS:

A hores d’ara hi ha 180.000 euros destinats al projecte de nova construcció de la comissaria.

De moment temporalment en visita efectuada per la Fira de sant Josep de Mollerussa, l’actual conseller es va comprometre a tirar endavant el projecte dels mòduls mentre no hi hagi unes noves dependències.

(Malauradament tothom coneixem la nul·la serietat en els compromisos de l’actual conseller)

CERVERA. VESTIDORS FEMENINS:

Una vegada més seguim amb la situació de què es troba en tràmit.

A banda de les reunions regionals és una qüestió plantejada en el CSSL.

Actualment és la comissió d’Infraestructures la qui disposa de la informació actualitzada.

COM SEMPRE, QUALSEVOL QÚESTIÓ NO DUBTIS EN FER-NOS-LA ARRIBAR I QUALSEVOL DUBTE CONSULTA’NS

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ DELS REPRESENTANTS SINDICALS AMB ELS CAPS DE LA REGIÓ POLICIAL PONENT. 30-5-2019