Dimarts vàrem assistir a la reunió regional en la qual van estar presents el cap de la regió, el sotscap i la cap d’administració. Tot seguit us fem un resum del temes que es varen tractar:

USC-TRÀNSIT-ARRO

1 – Assitència a judicis: els agents que tenen judici en setmana de festa no poden disposar de vehicles de paisà de la casa, ens comenten que ara disposen de pocs vehicles de paisà, malgrat això però, si un agent vol desplaçar-se a judici en vehicle de la casa només cal que ho demani i s’intentarà oferir-li un.

En resposta ens comenten que gairebé tots els jutjats autoritzen videoconferències, a més a més, si un mínim de tres (3) agents han d’assistir a un judici sempre se’ls facilita un vehicle de paisà.

També es comenta que administració regional ha rebut escrit de la Subdirecció General de Recursos Humans pel cas d’un caporal que quan es dirigia a la comissaria de mossos de la Seu d’Urgell a declarar per videoconferència, poc abans va rebre trucada telefònica d’administració i li van comunicar que el judici s’havia anul·lat, el caporal que ja es trobava camí de comissaria va anar a parlar amb administració i allà li van comunicar que el fet d’haver-lo avisat mitjançant trucada telefònica s’ajustava al que marca la instrucció i no tenia dret a les tres hores per assistència a judici .

La cap d’administració estudiarà aquesta queixa i donarà resposta a la Subdirecció General de Recursos Humans

2 – Manca de caporals: La regió pateix una manca de caporals sobretot a USC i Trànsit, fet que provoca que alguns agents hagin d’assumir funcions de responsables sense obtenir cap tipus de compensació.

Proposem que tots els agents que fan tasques de responsable se’ls ha de compensar d’alguna manera.

El cap de la regió comenta que és un tema que s’ha de tractar al Consell de la Policia.

3 – Uniformitat USC hivern: es tracta d’una problemàtica enquistada i sense solució. Aquesta mancança s’agreuja en els anys que, com enguany, hem patit un hivern cru.

Ens comentem que la nova uniformitat no arribarà fins 2021.

4 – Lliurament del segon cranc. Està previst tan aviat com es pugui .

5 – Manca efectius RPPO. Davant les queixes de manca d’efectius a la RPPO el cap de la regió comenta que hi ha agents amb baixes de llarga durada , agents amb llocs de feina adaptats i agents en places de segona activitat, fet que provoca que hi hagi una manca d’efectius.

Els agents en pràctiques que surtin de l’escola a l’estiu aniran al pla de costa i, a partir de la tardor, no saben si es destinaran efectius a la RPPO.

6 – Servei Toga. A finals del mes de juny hi haurà modificacions horàries al servei toga però no ens confirmen quines seran, els serveis regional de RPPO també s’han afegit a fer aquest servei.

7 – Folres amb anclatge càmera USC, el servei d’administració confirma que no es canviaran els folres que no porten anclatge per a la càmera.

8 – Quadrants de planificació es comenta que als quadrants amb la planificació del mes no hi surti el nom i cognoms dels agents, que només hi hagi el núm. de TIP, ja que els quadrants estan penjats en llocs on hi te accés personal de manteniment, neteja, altres ….

9 – Autoritzacions de menors per a viatjar a l’estranger, es comenta que en segons quines comissaries els agents de recepció han de fer les autoritzacions per a menors , fet que comporta que no poden estar realitzant les funcions que tenen encomanades, el cap de la regió es compromet a estudiar aquest tema i buscar-ne alguna solució.

10 – Comunicacions via watshap-sms es comenta que algunes oficines de suport comuniquen canvis de torn o de planificació via watshap. El cap de la regió comenta que a la RPPO en primer lloc sempre es telefona en una o més ocasions a la persona interessada, però manifesta que ho tindrà en compte en properes ocasions.

PARC MÒBIL

1 – Consulta tema assegurances vehicles policials. Es comenta que hi ha vehicles que disposen d’assegurances diferents si son de la Generalitat o si son de rènting. La cap d’administració ho desconeix i farà la consulta pertinent.

2 – Instal.lació marquesines: es demana la possibilitat d’instal·lar marquesines als aparcaments de les comissaries per a resguardar els vehicles policials, sobretot durant la nit. Obtenim com a resposta que no està ni previst ni pressupostat.

COMISSARIES

1 – Càmeres vídeo vigilància de les comissaries de la RPPO: posem de manifest que hi ha mancances o deficiències en les mesures de seguretat d’algunes comissaries:

La cap d’administració manifesta que tenen prevista la substitució de totes les càmeres perimetrals i de l’enllumenat exterior a la RPPO

2 – Tema recollida de gossos abandonats a la comissaria de Puigcerdà, es comenta que es buscaran solucions , que es parlarà amb l’Ajuntament.

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ SINDICAL RPPO 28/05/2019