Amb la incorporació dels nous efectius en pràctiques a la C.D. de Salou s’ha incrementat la plantilla d’agents en aquesta C.D, qüestió aquesta que evidentment ens satisfà.

Aquesta arribada de nous efectius, com és normal, ha comportat un increment d’ús i de persones als vestidors.

En aquestes dependències, els vestidors ja presentaven unes notables deficiències en tema d’espai i de climatització. Ara, amb la nova incorporació d’agents, aquestes anomalies s’han incrementat.

Queda palès, que com en d’altres comissaries del territori, quan es van construir aquests vestidors de Salou, no es van adequar pel nombre d’efectius que actualment hi treballem.

El fet d’implementar noves taquilles per donar servei als treballadors, ha fet que aquest espai quedi molt reduït. Els passadissos no permeten ni la correcta circulació de les persones, i l’espai consignat per canviar-se, no és el més adient. 

Respecte la climatització, les elevades temperatures que s´hi constaten són també un altre element a millorar tal i com malauradament passa en altres destinacions.

Des de l’SME denunciem que aquesta situació provoca que en aquests vestidors s’incompleixi el marc normatiu establert en el Real Decret 486/1997 de 14 abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Per tot plegat, des de SME sol·licitem una ràpida solució a l’afer exposat i si és necessari, que es procedeixi a avaluar de nou aquests vestidors.

Descarrega’t el PDF: ANOMALIES VESTIDORS C.D SALOU