En primer lloc es tracta el tema del Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic laboral i altres discriminacions a la feina de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. És un protocol elaborat en la seva totalitat pels tècnics de prevenció de Riscos i Salut Laboral de la Direcció de Serveis del Departament d’Interior. Els sindicats hem pogut participar-hi fent propostes, el text definitiu el trametran com a punt de l’ordre del dia de la propera reunió del Consell de la Policia per tal de ser aprovat en la seva totalitat.

Respecte a la primera intervenció d’avaluació de riscos psicosocials al Cos de Mossos d’Esquadra, que ja fa temps que hauria d’haver començat, es parla definitivament de la seva obertura al Camp de Tarragona. Es tracta d’un qüestionari que es publicitarà a la Intranet en data 30 de setembre. S’obrirà en data 7 d’octubre i es tancarà en data 15 de desembre. Els serveis d’Administració donaran un codi de seguretat per tal de poder validar els qüestionaris a qui el vulgui fer, sempre de manera voluntària i òbviament anònima. S’explicarà més extensament del seu funcionament en brífings per tal que la participació pugui ser major al 60% i poder compensar amb l’acumulació d’una hora de jornada laboral als efectius que participin en aquesta enquesta.

Respecte als exàmens de salut ens informen que a Barcelona se n’han fet 352, a Lleida 122, a Girona 23 i a Tarragona 40. Un total de 537.

Respecte al seguiment dels casos de lipoatròfia tots estan estables o millorant i no n’hi ha de nous.

Material i subministraments: exposada la manca de cadires noves ens comuniquen que precisament n’han subministrat 15 a l’ABP de Sabadell i 8 a l’ABP de Rubí i que s’han repartit en menjadors i locutoris.

També se’ns informa que els guants antitall a Trànsit estaran tots repartits a finals d’estiu (aquesta és la previsió que tenen).

Respecte a la problemàtica de les altes temperatures que està afectant a un gran nombre de comissaries se’ns comunica que estan fent actuacions concretes. En llocs on funcionaven normalment les màquines refredadores, han saltat per un tema d’augment de pressió degut a les altes temperatures. Les màquines es van canviant segons la previsió que es tenia i s’intenta fer pedagogia als llocs afectats per tal que es vetlli entre tots pel bon funcionament d’aquestes màquines. No dubteu en passar les anomalies al servei d’Administració a través de correu o nota Informativa per tal que en tinguin constància i puguin resoldre el problema el més aviat possible.

La problemàtica dels vestidors d’ARRO a ISPC ja estan en tràmit de resoldre’s (temperatura, porta, plagues insectes…).

La plaga o invasió de formigues a l’edifici de Granollers també està en tràmit d’aniquilació, encara que és un procés lent per la problemàtica d’accés al nucli de la invasió.

Finalment ens informen que properament ens convocaran a una reunió per tal de presentar-nos una proposta per adequar la reincorporació al servei en casos de tractament per malalties oncològiques i novetats en els criteris de permisos.

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DE 5 DE JULIOL DE 2019