Temes tractats:

DISPOSITIU STOP (Sistema de treball operatiu): Ens donen dades al respecte d’aquest dispositiu durant aquests mesos, des de la RPMB es valora molt positivament els resultats, continua essent un servei voluntari, tot i haver alguna disfunció al respecte d’aquesta voluntarietat.

S’ha obert un centre de menors al Tibidabo per disminuir la seva estància a les ABP’s.

TRASLLAT SALA CENTRAL: Es parlarà al Consell de la Policia, i es demanarà que s’esmenin les problemàtiques derivades de la poca previsió i, del fet que hagin sortit places al Concurs General.

ANUL·LACIÓ DEL SERVEI TOGA: Des de la regió ens expliquen que donat que és un servei a tota Catalunya, des d’aquí no és procedent la sol·licitud d’anul·lació, ja que la RPMB no pot tractar el tema amb el TSJC en representació del CME i en tot cas que presentem aquest tema al proper Consell de Policia.

En definitiva seguirem depenent de voluntats alienes al Cos de Mossos d’Esquadra.

Grup motos GUILLA: No hi ha cap previsió de millora a un nivell 2 d’aquest grup mes enllà de les propostes aportades pels caps anteriors.

Increment d’efectius a la RPMB: Segons ens informen amb les darreres declaracions del Conseller, hi haurà un increment de 320 efectius del CME a la Regió Metropolitana Barcelona, on no tothom són agents en pràctiques. La intenció es posar a totes les ABP’S a un nivell d’efectius  igual o el més aproximat possible al que tenien l’any 2012.

S’està negociant la creació d’un coordinador Intendent de USC per la ciutat de Barcelona.

Aquesta proposta, així com el pla estratègic per Barcelona, del qual s’encarrega Prefectura, es troba encara en fase d’estudi i properament, ens comunicarien les novetats d’aquest pla i com encaixaria al organigrama del CME.

Roda ACD Les Corts. La setmana passada es va comunicar a les persones que properament aniran a la ACD, segons el criteri d’antiguitat i núm. de promoció, que a partir de la propera setmana es començaran a incorporar a la seva destinació, la qual tindrà una durada aproximada de 6 mesos de treball efectiu.

Tanmateix ens informen de la obertura puntual de la ACD D’Horta per una alta ocupació de detinguts a la ACD de Les Corts.

COMPUT FORMACIÓ: Tenen l’objectiu de què sigui una jornada efectiva de formació d’entre 7 i 7 hores 30 minuts, incloent-hi descans.

El projecte seria realitzar tir i/o procediments/ defensa en la mateixa jornada. Aquesta proposta ja està dissenyada i creuen que estarà operativa cap a finals de Setembre d’aquest any.

AURICULARS FURA: A data actual no disposen de material per entregar als efectius i no hi ha previst que en breu es faci cap comanda. És un tema que es pot portar a la propera reunió de material el dia 26 de Setembre.

PLAGA DE MOSQUES ACD Les Corts : Actualment aquest problema està solucionat. S’ha reforçat i ampliat el servei de neteja i s’han posat nous captadors als passadissos de la ACD. Tanmateix s’estan repintant les garjoles de 4 en 4.

Es va detectar que aquesta plaga de mosques d’aquest estiu provenia de la zona d’àpats , s’ha requerit a la empresa de manteniment que va treballar i treballarà perquè no torni a succeir.

PARC MOBIL: Es donarà informació en una propera reunió de material del dia 26 de setembre.

CIUTAT DE LA JUSTÍCIA: Sobre el protocol a seguir en les diverses tasques pròpies d’aquesta destinació, està en mans de la CSUCOT i elevat a RRHH, departaments que es troben treballant en l’elaboració d’aquest protocol.

Sobre la unificació horària de l’ACD Menors i Majors en un Q3, estan pendent de la resposta de la Prefectura i la Subdirecció, esperem que ens informin al respecte.

Nova ABP de Sarrià: te una petita demora per modificacions per temes de seguretat i podria estar operativa pel GENER de 2020.

OAC Plaça Catalunya, ens manifesten que s’està valorant una nova ubicació que reuneixi uns mínims de seguretat i salubritat, sense que actualment hi hagi concretat un nou emplaçament.

Manteniment Comissaries: L’1 d’octubre entrarà una nova empresa de manteniment, i es preveu que durant aquest mes es vagin solucionant les deficiències més urgents.

Descarrega’t el PDF: REUNIÓ REGIONAL RPMB 18/09/2019