Avui dilluns 9 de setembre, s’ha publicat a Intranet les bases del procés per assignar destinacions a moss@s afectats/des pels trasllats i tancaments de les SRCO. Aquest oferiment pel trasllat i tancament de sales, serà disponible pels serveis de:

  • SCC (Barcelona)
  • SRC-RPP/PO (Lleida)
  • SRC-RPC (Manresa)

Els agents afectats, hauran de participar en la selecció de destinacions a través de la Intranet. L’enllaç per accedir, consta a les mateixes bases publicades per SGRH.

L’oferiment estarà disponible fins al 30 de setembre de 2019.

PREVISIÓ / CALENDARI

  • Dilluns 7 d’octubre de 2019 es publicarà l’ordre de prioritat, els mèrits i la selecció de destinacions.
  • Dimarts 22 d’octubre de 2019 es publicaran els resultats definitius.

IMPORTANT.  A TENIR EN COMPTE:

1. El primer número de preferència ha de ser sempre l’1 i els nombres successius posteriorment.
2. No és necessari seleccionar totes les preferències.
3. Si l’agent no guanya cap de les destinacions seleccionades, se li assignarà destinació atenent a les bases de l’oferiment.

(exemple de quadre amb dades i selecció de llocs de treball categoria mosso RPP)

4. Al final de la selecció, una vegada enviada, es podrà imprimir.
5. Els/Les agents partícips rebran un correu electrònic a l’adreça que indiquin, amb el detall de la selecció de preferències. Amb posterioritat també es podrà consultar telemàticament.

6. Es podran enviar diferents seleccions de preferències fins a la data de finalització de l’oferiment.
7. En cas d’haver enviat diferents seleccions, es tindrà en compte la última selecció de preferències que s’hagi enviat abans de la data de finalització de l’oferiment.

Qualsevol dubte podeu contactar amb les adreces establertes per part de la SGRH, l’itpg113@gencat.cat  o  extensió 20283.

  • Caldrà veure si les reunions fetes en el seu dia eren reals o cortines de fum.
  • Lamentem profundament que s’arribi a la materialització del tancament d’aquestes sales regionals, hi perdem tothom.
  • Aquella proximitat territorial, que deriva en coneixements de l’entorn de treball, es perdrà. Per tant, perdem uns ítems qualitatius de treball.
  • Aquells/lles grans professionals moss@s que disposaven d’amplis coneixements operatius i de gestió de patrulles, la gran majoria els perdem.
  • Lamentem que l’opinió dels representants sindicals, no s’hagi tingut en compte. En aquest aspecte, considerem que és just i ens toca demanar disculpes als companys/es  afectats/des per no haver pogut evitar el tancament dels seus llocs de treball. Malauradament, la decisió la tenien presa i era irrevocable com s’ha acabat demostrant.

Estarem atents. Qualsevol qüestió, dubte, etc., que pugui sorgir, no dubteu en contactar-nos de manera immediata. Entre tots i totes, ens toca evitar que es produeixin deficiències i irregularitats en aquest procés.

Per acabar, dir-vos a tothom moss@s  que des d’aquestes SRCO, al llarg d’aquests temps heu donat veu, heu atès, ens heu adreçat a incidents, ens heu donat resposta, ens heu ajudat al que hagi estat necessari, …, MOLTES GRÀCIES  per la vostra bona feina. Estem més que convençuts que us trobarem a faltar!

Enllaç bases procés Sales SCC/SRC < (s'obre en una nova pestanya)">> Enllaç bases procés Sales SCC/SRC <

Descarrega’t el PDF: SALES. INFORMACIÓ IMPORTANT!