Des  dels Serveis Jurídics del  sindicat  SME, aquest dimecres 25 de setembre s’ha registrat un escrit davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11de Barcelona.

Des d’aquest sindicat, en comunicat “TRIENNIS AP’s RECONEGUTS Situació actual” de data 17 de setembre, us informaven dels passos a seguir en aquells casos que SÍ havíeu rebut resolució judicial i en canvi NO teníeu els dies inclosos en les respectives aplicacions ATRI, PGH. (Clica aquí per descarregar comunicat)

Aquest passat 20 de setembre en Consell de Policia des de SGRH se’ns va informar: “És del tot necessari disposar de la resolució judicial per tal de poder reconèixer aquests dies de més als funcionaris afectats.”
VERGONYÓS! No teniu VERGONYA!

A vosaltres, DGP, SGRH, … diem que no teniu vergonya, perquè sou plenament coneixedors dels agents que en temps i forma van realitzar aquella reclamació. Dels qui ja van gaudir els dies addicionals en el seu temps, i dels qui encara no. Sabeu perfectament qui són els agents qui us falta per procedir a la imputació d’aquests dies addicionals i a qui els correspon.

Des dels serveis jurídics de l’SME, en la línia d’aconseguir que tots els qui tenen dret ho puguin gaudir, s’han presentat escrits tan davant de recursos humans com davant del Tribunal competent referent a aquest afer. Fruït d’aquestes actuacions efectuades, podem afirmar el que diem.

No sols us resulta suficient en retallar drets de tot tipus, que per agreujar-ho més, ara comença a ser costum no aplicar drets plenament reconeguts.

A nosaltres, al SME no ens cansareu, farem ús de totes les vies administratives i judicials que estiguin al nostre abast, sigui en aquest afer, o els que vinguin!

Malauradament, als excel·lents companys/es que formen part del cos de moss@s d’esquadra, els vostres despropòsits, inacció i similars, a la gran majoria ja els ha cansat en massa aspectes. I la responsabilitat, exclusivament és vostra DGP, SGRH,…, no busqueu altres culpables.

Per tot plegat, i davant el fet dels AP’s que ens ocupa, amb l’objectiu d’agilitzar la situació d’aquells casos que no heu obtingut resolució judicial alguna i per a què pugueu disposar dels dies addicionals d’AP’s per triennis, l’SME hem registrat escrit al jutjat on es demana que s’apliquin d’immediat dues possibles accions:

  1. Que es dicti pel magistrat resolució judicial mitjançant la qual es reconeguin aquests dies a tots aquells i aquelles agents que van iniciar accions judicials en temps i forma i que encara no se’ls ha resolt, i molt menys notificat cap resolució per tal de poder lliurar-la davant de l’Administració abans del 31 d’octubre de 2019.
  2. Que sigui el mateix jutjat qui OBLIGUI a l’Administració a donar compliment del dret al qual tenen dret aquells que ho van reclamar en temps i forma, atès que idèntiques reclamacions a les seves, han estat reconegudes per jutjat competent i inclús per l’administració autonòmica mitjançant resolució del Secretari general del Departament d’interior de 29 de desembre de 2016. Tanmateix siguin imposades les costes judicials per la mala fe i temeritat de l’Administració autonòmica.

FIXEU-VOS com l’Administració permet que els seus treballadors passin un periple i, el pitjor, no estiguin gaudint d’uns drets que li són propis, si no aporten una resolució judicial, quan aquella ja els va reconèixer d’ofici EN DATA 29 DE DESEMBRE DE 2016. TRES ANYS després i encara no és capaç de gestionar els AP’s a què tenen dret els companys/es !!!

RECORDAR-VOS que aquesta qüestió és d’única afectació a aquells/es moss@s que en el seu dia vàreu fer els tràmits peticionant via judicial extensió de sentència 19/2014 de 24 de gener, i que a dia d’avui encara no heu rebut la resolució judicial, a diferència d’altres companys/es que si l’han anat rebent al llarg d’aquest llarg temps

Descarrega’t el PDF: TRIENNIS AP’s RECONEGUTS. Situació Actual (II)