S’ha publicat a Intranet nota Informativa sobre els dies per assumptes personals vinculats a triennis reconeguts judicialment.

Aquesta publicació afecta a aquells companys/es que han rebut resposta del jutjat on se’ls informa del reconeixement de l’ampliació dels respectius dies d’AP’s, i en canvi, des de la SGRH aquests dies de més, encara no han estat inclosos al perfil de l’agent afectat.

La Subdirecció General de Recursos Humans de la DGP, a mesura que arriben les notificacions i s’estenen els efectes de la Sentència 19/2014, de 24 de gener, va incorporant el còmput d’hores per a assumptes personals vinculats a triennis d’aquells funcionaris del CME que els hi pertoca.

No obstant això, s’ha constatat que hi ha funcionaris del CME que han rebut la interlocutòria que reconeix el gaudiment d’aquest dret sense que la Subdirecció General de Recursos Humans en tingui encara constància. Per tant, en aquest casos les hores d’AP’s per triennis encara no han estat introduïdes a les aplicacions.

Així doncs, amb l’objectiu de regularitzar aquesta situació, s’informa que totes aquelles persones funcionàries del CME que disposin de la Interlocutòria judicial de reconeixement d’aquest dret i no hagin vist encara reflectit el còmput d’hores de permís per a assumptes personals a l’ATRI i al PGH, poden lliurar al seu Servei d’Administració una còpia de la Interlocutòria judicial esmentada, fins el 31 d’octubre de 2019.

Descarrega’t el PDF: TRIENNIS AP’s RECONEGUTS. SITUACIÓ ACTUAL