Dies complicats els que estem vivint a Catalunya. Tots els agents donant-ho tot en un gest de responsabilitat. Casos en què els agents estan renunciant a permisos i vacances per poder sumar-se al servei en aquests moments difícils. Però compte!! Que siguem responsables i grans professionals no significa que siguem ximples!

L’Administració ha de fer bé la seva feina. Se sabia perfectament de feia molt de temps que la sentència ens portaria a un escenari complicat posterior i hi ha hagut temps de sobres per poder planificar un dispositiu que en l’àmbit de gestió de personal fa aigües per totes bandes.

Ahir tarda, es va publicar un comunicat intern del comissari en cap segons el qual pretén habilitar canvis de planificació a partir de divendres 18 d’octubre. El comunicat intern ja es va publicar amb molt poc temps de reacció, menys de 48 hores al dia assenyalat, provocant indefensió a tots aquells agents que en pugui sortir afectats i que no disposaran de temps material per poder reaccionar.

Pel que fa a USC aquest comunicat intern disposa que els efectius que treballen en torn de matí i tarda passaran de treballar la seva jornada planificada de treball de 8.30h a 12 hores mantenint l’ hora d’inici de servei.

La instrucció d’horaris de 2015 regula que la jornada de treball diària de dilluns a divendres és de 8 hores 30 minuts en els torns de matí, tarda i nit. Cert és que la jornada màxima que es pot treballar en horari especial flexible és de fins a 14 hores, però mai et poden planificar 12 hores, han de ser 8,30 hores i si després es perllonga per què es complica la jornada, doncs es pot perllongar fins a les 14 hores totals.

A més, un canvi d’aquest tipus ja ve recollit en el decret de jornada i horari de 1996 i que diu literalment:

“La modificació de la jornada de treball pot ser modificada, motivadament i per necessitats de servei pel director general de seguretat ciutadana”

Recordem doncs que per poder dur a terme una modificació d’aquest tipus, el Director General hauria de dictar una resolució i no ho ha fet. És més, en la resolució dictada el passat 27 de setembre pel Director General i que recordem no afectava USC, es regulava i deia literalment en l’article 1 de l’apartat RESOLC:

“Modificar la distribució de la jornada diària de treball de les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra adscrites a les unitats policials que es requereixi, d’acord amb les necessitats del servei i d’acord amb el que estableix l’article 17 del Decret 146/1996, de 30 d’abril, pel qual s’aprova la jornada i l’horari de treball dels membres del cos de Mossos d’Esquadra, sens perjudici que, en cas que aquesta modificació de la distribució de la jornada diària de treball s’hagi d’aplicar a unitats de règim horari especial flexible o règim horari de torns, calgui emetre aleshores la resolució que correspongui.

El mateix Director General deia que si calia aplicar aquests canvis a USC o resta d’especials flexibles i de torns, dictaria altra resolució. NO S’HA DICTAT CAP NOVA RESOLUCIÓ, PER TANT, NO ES PODEN EFECTUAR AQUESTS CANVIS.

A banda d’això ens ha arribat que en algunes comissaries s’està modificant el torn de nit de divendres passant-lo a torn de 12 hores quan ni tan sols l’esmentat comunicat intern ho diu. És a dir, també en l’àmbit de comissaria tiren pel dret i fan servir al moss@ com si es tractés d’un plat en un bufet lliure en què puc agafar d’on vulgui i la quantitat que vulgui. I això no ho podem permetre!!

Recordeu també que qualsevol canvi de planificació a USC ha d’anar precedit de 24 hores d’antelació. Assegureu-vos que ho fan ben fet.
Com procedir davant de tot això? Doncs mireu, com dèiem al principi la casa ha emès el comunicat intern amb tan poc temps de reacció que poca cosa es pot fer en l’àmbit jurídic si no és una vegada hagin passat els dies afectats. La manera de procedir és redactar nota informativa que digui: “Que t’han fet un canvi de planificació o de distribució de la jornada de treball vulnerant presumptament la normativa vigent i que malgrat tot, en un exercici de responsabilitat et presentes al servei i que ho poses en coneixement als efectes escaients”

D’aquesta nota informativa ens fas arribar còpia i els nostres serveis jurídics ja s’encarregaran de fer el que calgui per demanar responsabilitats i compensacions.

Resumint, si teniu dubtes del que us volen aplicar aquests dies, no dubteu a trucar al vostre delegat. No us deixeu enganyar!! No som un plat de bufet lliure pel departament!

Descarrega’t el PDF: BUFFET LLIURE