Intolerable! És vergonyós que els efectius moss@s que treballen en aquestes unitats, hagin hagut de veure com any darrere any, no se’ls dotava del material que tot bon treballador/a hauria de tenir per minorar els riscos en la seva activitat laboral.

Estem parlant d’efectius d’ORDRE PÚBLIC, que són paraules majors.

Unes reivindicacions efectuades per les organitzacions sindicals, que malauradament no han tingut l’escolta i la implicació necessària per part del òrgans del departament.

El risc zero no existeix, però la minoració del risc SI! I aquesta minoració, en el cas que ens ocupa, comença per dotar als efectius de les ARRO d’un material d’ordre públic adequat.

Aquesta passada setmana amb tots els aldarulls haguts arreu del territori, per desgràcia ens hem trobat amb dos casos en què agents d’ARRO han resultat ferits amb trencament del braç per no tenir una protecció que fa massa temps estem sol·licitant, i que precisament el que fa és evitar que això pugui passar.

ARRO necessita proteccions pels braços amb molta urgència per evitar que lesions com les sofertes es tornin a produir.

Tampoc es pot permetre que les unitats encara tinguin armilles de Fedur i per arrodonir-ho, que sigui el cas que estiguin caducades.

Tot plegat, lamentable! D’aquí, que es requereix la dotació urgent d’armilles de duralumini als efectius d’ARRO amb celeritat. Defensar l’ordre públic, no va de romanços, i agradi o no agradi, ha quedat més que demostrat.

Davant l’exposat, emplacem al Director  General de la Policia el Sr. Pere Ferrer per a què doni les instruccions pertinents i es doti amb caràcter urgent dels referenciats materials a les unitats d’ARRO.

Descarrega’t el PDF: PROTECCIONS DE BRAÇOS I ARMILLES DE DURALUMINI PER ARRO