Els temes tractats han estat els següents:

1- Caducitat cascs d’ordre públic; la vida útil del producte segons el fabricant és de 10 anys , en l’actualitat hi ha uns 50 cascos que han traspassat la seva vida útil. L’objectiu és fer una compra de 500 cascs l’any 2020 i anar substituint-los primerament, aquells que superen els deu anys i després la resta . Una segona adquisició de 500 cascos al 2021. La licitació està avançada i una vegada aprovat el pressupost es faria efectiva aquesta compra. S’està treballant amb fabricants de primera línia.

2- Uniformitat CME;  Aquest tema va ser tractat àmpliament en el darrer Consell de la Policia (20/09/2019). No hi ha un calendari establert. Es va millorant en qüestions de qualitat del producte i de les seves especificacions dels teixits, buscant millores. La seva implantació vindrà donada quan hi hagi dotació pressupostària.

– Ja es disposen de les armilles personals i les fundes de la nova promoció que actualment ja realitza tasques operatives, en breu arribarà una partida de reposició.

En quan a la nova promoció que està previst que quan els aspirants s’incorporin a l’ISPC, responsables de la Unitat Tècnica de Coordinació i Suport realitzaran els amidaments.

– Es disposen d’unes 400 armilles anti trauma de dur alumini. Als efectius de BRIMO que encara disposin de la antiga se’ls hi canviarà. Es farà efectiu quan arribin les fundes amb sistema M.O.L.L.E. i ignífugues. La intenció es també de dotar al efectius d’ARRO d’aquestes armilles.

– Roba ACSO; ja s’ha realitzat la compra i actualment pendent d’ adjudicació de proveïdor. Està previst disposar d’aquesta roba a primers d’any (gener 2020).

En aquesta partida estan inclosos pantalons per a l’especialitat de Trànsit.

3- Audiovisuals (càmeres fotogràfiques); està adjudicat i es preveu que a final d’ any estigui feta l’entrega. La seva compra, així com la seva distribució, ha estat segons els criteris de la Divisió de Policia Científica.

4- Parc Mòbil; l’objectiu és la substitució de l’actual parc mòbil el qual està en un estat deplorable degut a la seva antiguitat i el seu ús. S’iniciarà una primera fase per l’adquisició de 500 vehicles de Renting ( Patrulles, furgonetes, motos trànsit i vehicles especials). A aquesta, li seguiria una segona fase de 500 vehicles més amb la mateixa modalitat. Actualment està pendent de pressupost.

S’ha estudiat i proposat que els nous vehicles que s’adquireixin per USC en renting, disposin de dos cascos d’ordre públic per així poder retirar definitivament els de policarbonat obsolets i caducats.

5- Escut Trànsit; una vegada redactada i firmada instrucció referent a aquesta qüestió, es farà la seva distribució.

6- Dispositius personals de gravació (D.P.G.); arran de la instrucció de Fiscalia on preveu la gravació d’algunes proves per part del agents, es farà una prova pilot en un parell de ART. Tot i que s’ha de coordinar amb la DGAS per si s’ha de modificar algun aspecte.

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb el vostre sindicat.

Descarrega’t el PDF: SUBCOMISSIÓ MATERIALS I EQUIPAMENTS 26 SETEMBRE DE 2019