Justament avui fa un mes que us donaven trasllat d’aquest comunicat.

En el mateix peticionàvem es perllongués la data límit de gaudiment dels assumptes personals generats a l’exercici policial 2019- 2020 com a mínim 6 mesos més.

Es traslladaven tota una sèrie de qüestions que feien necessària una pròrroga en els temps de gaudiment dels AP’s.
Avui en Consell de Policia se’ns ha informat de l’acceptació d’aquesta pròrroga, i que la data límit de gaudiment dels AP’s d’aquest any policial serà el 31 de Maig de 2020.

Per tant, no són 6 els mesos que s’allarguen els terminis però si s’efectua una ampliació de 4 mesos per a poder acabar de gastar les hores de AP’s.

Ens alegrem que des de la SGRH s’hagi tingut en compte i acceptat una millora que no implicava cap cost econòmic. Sols calia una qüestió de voluntat.

En aquesta ocasió, gràcies SGRH per escoltar, acceptar i fer. Així, tothom de moss@s hi guanya.

Descarrega’t el PDF: AP’S PRORROGATS FINS 31 DE MAIG