Bases concurs ARRO i TRÀNSIT

Amb data 14 de novembre vam estar presents a la reunió amb SGRH referent als propers concursos d’ARRO i trànsit. A l’espera de resolució final i possible aplicació d’esmenes presentades pels sindicats, com a trets característics caldria destacar:

➡ Mèrits: Pugen a 41 punts totals, fins ara era un màxim de 30 punts
➡ S’incrementaria de 9 a 10 els punts per antiguitat (0’05 per mes treballat. Per assolir el màxim caldrien 16 anys i 8 mesos)
➡ Altres especialitats com ordre públic, guia caní, muntanya, subsòl i aquàtica puntuara 0.02 punts per mes complet fins a un màxim de 10 punts (fins ara era 0.10 trimestre amb màxim de 9 punts). D’aquesta nova manera es perden 0.06 punts trimestrals.
➡Tedax e intervenció especial es valorarà 0.01 punts per mes complet fins al màxim de 10 punts (fins ara era 0.06 punts trimestre amb màxim 9 anys). ➡ Baixaria la puntuació pel cònjuge . Quedaria en l’actual mínim normatiu amb 2 punts. ➡ Augmentaria la puntuació del català. El C2 (antic D) passaria de 2 a 3 punts.
➡ ACTIC nou mèrit.
L’ Assoliment de Competències en Tecnologia de la Informació i Comunicació, entraria amb una puntuació de 1, 1’5, o 2 punts, en funció del nivell.
➡ Determinació de places.S’hauria tingut en compte convocar les places dels efectius que estan en Comissió Serveis, Adscripció Provisional, i aquelles que han marxat de les especialitats.
➡ Unanimitat sindical en remarcar a l’Administració, l’obligació de convocar com a màxim cada 2 anys els respectius concursos.
➡ Altres punts
No hi hauria canvis en: Grau personal consolidat (2 punts), Recompenses i distincions (màxim 3 punts), PGA (màxim 4 punts), Titulacions acadèmiques (màxim 5 punts, Cursos de formació i perfeccionament (màxim 3 punts), Coneixement llengües estrangeres (màxim 3 punts)

Descarrega’t el PDF: CONCURS ARRO I TRÀNSIT