En el comunicat intern del Comissari en Cap de la Prefectura de la Policia amb referència i número PREP 4862/19 (5), es recull que:

“Tots els efectius que treballin en el torn de tarda/ nit del 9 de novembre o en qualsevol dels torns de treball del dia 10 seran inclosos en les graelles de quantificació d’efectius per tal que puguin percebre la indemnització per participació en la jornada electoral, independentment de si han estat convocats a treballar en ordinari o de forma extraordinària.”

Ja veiem bé que tothom percebi la indemnització que paga l’estat per treballar en la jornada electoral, però volem concretar que no tothom que treballa, parteix de les mateixes condicions.

Per una banda, hi ha aquells agents que ja havien de treballar aquesta data per què ja els tocava per quadrant. Aquests agents ja hi comptaven que aquest cap de setmana no estarien amb la família, etc., donat que ja els tocava treballar per quadrant.

Per altra banda, després tenim l’altre grup d’agents que aquest cap de setmana tenien lliure de servei i que tenien els seus plans familiars i que ara, han estat convocats de forma “extraordinària” a treballar per participar en la jornada electoral. Aquests agents han vist com la seva conciliació ha estat destorbada i la compensació econòmica per participar en la jornada electoral, és la mateixa que la dels agents que ja comptaven en què haurien de treballar i que per tant, la seva conciliació familiar no ha estat destorbada de forma “extraordinària”.

És per aquest motiu que hem demanat al Director General de la Policia que a tots aquells agents que se’ls ha convocat com diu el propi comunicat intern de forma “extraordinària” i que per tant, veuen ara destorbada de forma “extraordinària” la seva conciliació familiar, que a més de la compensació econòmica estatal de 152,59 euros, se’ls pagui la jornada per part de la Generalitat en forma d’hores extraordinàries.

Només d’aquesta manera considerarem degudament compensada la penositat que suposa la convocatòria “extraordinària” que se’ls aplica als agents que tenien festa aquest cap de setmana de la jornada electoral.

Descarrega’t el PDF: HORES EXTRA PER AL DISPOSITIU URNA